AZ    EN
logo
2021-ci ildə istehlak qiymətləri indeksi 106,7 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ildə ÜDM-in artımı 5,6 faiz olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 724,1 manat olmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 30746,3 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,2 faiz artmışdır. 2021-ci ildə əsas kapitala 16127,0 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ildə sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 18,9 faiz artmışdır. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkədə 80688,2 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 38327,5 milyon manatlıq mal satılmışdır. 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 26654,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında istehlak qiymətləri indeksi 106,2 faiz təşkil etmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında əsas kapitala 11708,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. 2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 5,5 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1699,3 min nəfər olmuşdur 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkədə 62877,4 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.

2017-ci ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.01.2018

 

Göstəricinin adı 2017-ci il, faktiki 2017-ci il 2016-сı ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı il 2015-сi ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 70135,1 100,1 96,9
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 44061,9 102,7 95,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 7205,0 99,1 95,8
Sənaye məhsulu, milyon manat 39555,4 96,6 99,5
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 9484,8 103,7 104,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 15550,8 97,4 78,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 11439,6 98,5 77,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6580,0 104,2 102,6
o cümlədən:
bitkiçilik 3019,0 106,1 102,5
heyvandarlıq 3561,0 102,7 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 226,4 101,8 100,0
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1973,4 102,3 102,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1724,6 106,6 104,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 35268,1 102,5 101,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 8636,0 101,2 98,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 16446,9 94,0 100,0
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 17588,4 99,1 99,8
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 1141,5 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 49162,9 108,3 108,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5050,5 107,2 107,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 7370,6 96,9 107,3
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, milyon manat 12226,2 75,1 86,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1890,3 131,1 117,3
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 525,0* 106,2** 107,0***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 112,9 112,4
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 dekabr vəziyyətinə, min nəfər 9890,7 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 21 809,4* 111,6** 82,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 89,1** 93,9***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 14 018,7* 118,7** 76,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 93,5** 94,9***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 386,7* 124,1** 76,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 121,8** 82,2***
idxal
faktiki qiymətlərlə 7 790,7* 100,9** 94,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,4** 92,1***

Qeyd:

* 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları.

** 2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən.

1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim