AZ    EN
logo

2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.09.2020, 16:14
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-avqust ayları 2018-сi ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 45 962,5 97,0 102,4
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 31 704,1 98,3 103,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 611,7 96,3 101,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 24 676,5 96,9 102,0
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 7 845,5 113,6 115,2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 8 682,4 100,7 94,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 4 791,0 89,5 105,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 736,7 80,1 95,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 722,1 101,9 106,2
o cümlədən: bitkiçilik 2 923,1 100,6 109,2
heyvandarlıq 2 799,0 103,2 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 126,2 81,7 101,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 844,4 64,8 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 413,0 101,1 117,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 24 564,3 98,2 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 369,8 76,0 102,0
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 15 954,7 107,7 105,8
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 16 356,2 111,2 109,1
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 401,5 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 36 809,4 100,1 106,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 693,3 99,3 105,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 7 774,2 90,6 106,6
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 14 585,3 106,6 112,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 062,4 71,4 83,5
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 715,4* 121,7** 108,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,9 102,6
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 avqust vəziyyətinə, min nəfər 10 100,6 100,7 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 13 777,6* 69,1** 114,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 77,5** 105,9***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 7 876,8* 68,5** 98,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 92,9** 101,1***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 035,1* 91,4** 115,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 82,9** 111,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 5 900,8* 70,0** 145,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 56,6** 115,6***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim