AZ    EN
logo

2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.12.2018, 17:07
Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2017-сi ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2016-сı ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 72 432,1 101,0 99,8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 41 614,1 101,3 102,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 7 378,5 100,1 98,8
Sənaye məhsulu, milyon manat 43 969,1 101,4 96,2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 9 113,5 109,1 103,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 12 899,4 91,2 97,2
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 7 566,2 121,2 108,5
ondan qeyri-neft sənayesinə 1 511,3 122,6 133,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 616,2 104,6 104,2
o cümlədən: bitkiçilik 3 119,5 106,6 105,9
heyvandarlıq 3 496,7 102,7 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 209,5 101,5 101,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 811,6 101,4 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri,milyon manat 1 694,4 109,2 105,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 32 436,8 102,7 102,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 7 944,9 102,8 101,0
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 20 144,7 136,6 113,8
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 19 670,1 127,2 111,0
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 474,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 47 368,8 109,2 108,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 825,3 108,2 107,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 8 140,0 111,8 98,2
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 12 281,3 101,1 76,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 698,6 89,9 137,4
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 540,0* 102,8** 106,4***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,3 113,4
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, min nəfər 9 967,7 100,9 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 26 534,3* 136,4** 109,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,3** 88,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 17 281,7* 138,3** 115,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,0** 91,9***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 351,1* 110,9** 125,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,7** 122,8***
idxal
faktiki qiymətlərlə 9 252,6* 133,0** 100,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 101,9** 82,7***

Qeyd:

* 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları.
** 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
***2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim