AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2010-cu ilin yanvar-fevral ayları)

17.03.2010
 2010-cu ilin yanvar-fevralı faktiki, milyon manat2010-cu ilin yanvar-fevralı 2009-cu ilin yanvar-fevralına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 6 128.0 105.6
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 4 660.3 106.7
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 1076.7 102.4
Kənd. meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 214.9 101.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 28.2 104.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 148.6 127.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1 991.6 108.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 678 110.7
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 1 791.9x) 148.1xx)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 1 428.1x) 205.6xx)
idxalın ümumi həcmi 363.8x) 70.6xx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 973.0x) 97.6xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 320.4x) 132.7xx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 652.6 -
Əhalinin gəlirləri 3 201.0 104.3
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 360.2 103.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 298.2 102.1
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.8
x) 2010-cu il yanvarı
xx)2010-cu ilin yanvarı 2009-cu ilin yanvarına nisbətən '
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
Ünvan: AZ 1136 Azərbaycan Respublikası, Bakı, İnşaatçılar prospekti, 81
Tel: (+994 12) 377 10 70
Faks: (+994 12) 538 24 42
E-poçt: sc@stat.gov.az
Qaynar xətt:
(+994 12) 377 10 70,  33-00
Mətbuat xidməti:
(+994 12) 377 10 70,  22-66
Vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı əlaqə:
(+994 12) 377 10 70,  22-38
Saytdakı məlumatlardan istifadə edərkən
istinad etmək zəruridir..!
Yandex.Metrica İstifadə sayğacı
© 2002-2024. Saytın idarə olunması Dövlət Statistika Komitəsinin İnformasiya texnologiyaları şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir.