AZ    EN
logo

2013-cü ilin birinci yarısında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

19.07.2013
Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin birinci yarısı)

Göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-iyun ayları faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-iyun ayları 2012-сi ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 27 202.0 105,0
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 14 779.2 110,9
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 16 886.9 100,3
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3 373.7 102,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 7 361.8 122,9
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 5 111.2 119,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu 2 123.0 104,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 105.9 102,4
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 73.6 104,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 707.1 107,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 9 067.6 109,1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 781.6 107,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 8 249.4x) 122,8xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7 434.4x) 131,6xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 815.0 -
Əhalinin gəlirləri 15 830.7 107,1
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 1 708.8 105,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 408.8x) 106,8xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,0
Statistika məlumatı 1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 18 135.0x) 103,13)
o cümlədən:
ixrac 13 775.2x) 98,83)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 745.9x) 112,93)
idxal 4 359.8x) 116,93)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 14 725.6x) 109,73)
o cümlədən:
ixrac 10 365.8x) 106,73)
idxal 4 359.8x) 116,93)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2013-cü ilin yanvar-mayı 2012-ci ilin yanvar-mayına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2013-cü ilin yanvar-mayı;
xx) 2013-cü ilin yanvar-mayı 2012-ci ilin yanvar-mayına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim