AZ    EN
logo

2014-cü ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

15.09.2014
Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin yanvar-avqust ayları)

Göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-avqust ayları faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-avqust ayları 2013-сü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 39 171,6 102,4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 22 456,9 106,3
Sənaye məhsulu 22 642,6 98,8
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4 662,3 105,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 10 445,3 100,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu 3 622,2 96,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 147,7 102,0
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 105,2 103,2
İnformasiya və rabitə xidmətləri 988,9 110,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 13 599,4 109,3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4 116,8 106,3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 11 087,2 x) 97,5 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 10 313,2 x) 100,9 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 774,0 -
Əhalinin gəlirləri 24044,8 105,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 2559,9 103,8
Orta aylıq əmək haqqı, manat 440,8 x) 106,1 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,4
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 24 211,0 x) 94,1 3)
o cümlədən:
ixrac 19 326,6 x) 99,1 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 968,1 x) 96,6 3)
idxal 4 884,4 x) 78,6 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 18 133,5 x) 89,3 3)
o cümlədən:
ixrac 13 249,1 x) 94,1 3)
idxal 4 884,4 x) 78,6 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2014-cü ilin yanvar-iyul ayları 2013-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2014-cü ilin yanvar-iyul ayları;
xx) 2013-cü ilin yanvar-iyul ayları 2012-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim