AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-aprel ayları)

15.05.2012
 2012-ci ilin yanvar-aprel ayları faktiki, milyon manat 2012-ci ilin yanvar-aprel ayları 2011-ci ilin yanvar - aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 16  625 100.3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 7071.4 109.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 12  262.5 97.4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2091.4 111.2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 3  274.9 124
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 2217.7 123.6
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 712 104.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 64.7 103.2
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 42 108.2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 423.6 113.2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 5343.8 109.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1668.2 108.7
Statistika məlumatı1)    
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 11  520.1x) 95.53)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 9  465.8x) 93.43)
idxalın ümumi həcmi  2 054.3x) 104.83)
Gömrük məlumatı2):    
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 7  895.2x) 93.33)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 5 840.9x) 89.23)
idxalın ümumi həcmi  2 054.3x) 104.83)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 3 487.8x) 126.0xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2 843.2x) 136.2xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 644.6 -
Əhalinin gəlirləri 9761.1 114.1
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 1068.6 112.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 378.9x) 108.7xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.7
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3)2012-ci ilin yanvar-martı 2011-ci ilin yanvar-martına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2012-ci ilin yanvar-martı xx) 2012-ci ilin yanvar-martı 2011-ci ilin yanvar-martına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim