AZ    EN
logo

2019-cu ilin yanvar-aprel aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.05.2019, 18:23
Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-aprel ayları 2018-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-aprel ayları 2017-сi ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 23 813,4 102,1 101,2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 13 616,5 102,1 102,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2 411,8 101,2 100,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 15 514,4 102,2 100,9
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3 794,5 115,5 110,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 3 916,0 91,9 88,9
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 2 398,8 102,7 142,5
ondan qeyri-neft sənayesinə 392,2 83,3 158,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 281,4 103,9 103,5
o cümlədən: bitkiçilik 78,3 122,2 120,2
heyvandarlıq 1 203,1 102,9 102,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 69,4 102,1 100,5
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 628,8 101,4 101,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 637,0 111,7 107,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 11 357,4 102,7 102,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 659,5 101,0 101,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 7 503,4 113,3 131,8
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 7 220,5 121,0 110,7
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 282,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 17 072,0 105,5 108,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 729,0 104,6 107,7
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 8 339,1 108,9 110,8
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 aprel vəziyyətinə, milyon manat 13 058,0 112,0 75,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 558,0 91,1 107,5
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 577,6* 108,5** 103,5***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,4 103,5
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 aprel vəziyyətinə, min nəfər 9 999,1 100,8 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 7 979,0* 115,7** 134,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,4** 106,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 4 843,4* 103,0** 131,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,0** 105,3***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 415,3* 116,5** 134,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 110,9** 129,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 3 135,6* 143,1** 143,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 113,7** 108,8***

Qeyd:


* 2019-cu ilin yanvar-mart ayları
** 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-mart ayları 2017-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim