AZ    EN
logo

2013-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

15.11.2013
Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin oktyabr ayı)

Göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-oktyabr ayları faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-oktyabr ayları 2012-сi ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 47 564.6 105.7
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 26 680.7 109.8
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 28 038.5 101.5
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 533.5 102.0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 13 089.9 116.6
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 9 152.8 110.0
Kənd təsərrüfatı məhsulu 4 724.2 104.7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 179.9 103.2
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 126.4 106.8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 255.0 108.5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 15 631.4 109.7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 5 050.2 106.9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 14 330.1x) 114.4xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 12 719.7x) 114.9xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 610.4 -
Əhalinin gəlirləri 29 064.2 107.7
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 3 130.1 106.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 415.0x) 106.9xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.3
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 32 725.1x) 104.53)
o cümlədən:
ixrac 24 656.0x) 100.43)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 265.5x) 113.03)
idxal 8 069.1x) 117.23)
Gömrük məlumatı2) :
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 26 127.0x) 110.33)
o cümlədən:
ixrac 18 057.9x) 107.23)
idxal 8 069.1x) 117.23)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2013-cü ilin yanvar-sentyabrı 2012-ci ilin yanvar-sentyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2013-cü ilin yanvar-sentyabrı
xx) 2013-cü ilin yanvar-sentyabrı 2012-ci ilin yanvar-sentyabrına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim