AZ    EN
logo

2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.11.2021, 18:05
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2019-сu ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 71 589,0 104,9 96,2
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 45 352,8 105,9 97,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 7 148,0 104,5 95,4
Sənaye məhsulu, milyon manat 41 937,7 105,2 95,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 12 235,7 120,0 111,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 10 568,5 88,5 97,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 6 140,4 86,9 90,1
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 116,5 88,7 77,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 8 034,3 104,1 101,6
o cümlədən: bitkiçilik 4 243,2 105,4 100,2
heyvandarlıq 3 791,1 102,7 103,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 156,9 100,9 81,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 959,7 94,1 61,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 901,6 105,6 101,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 34 433,6 102,9 98,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 124,1 104,7 74,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 20 234,2 100,1 104,8
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 20 184,7 97,4 112,3
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 49,5 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 47 259,8 102,4 98,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 718,8 102,0 98,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 8 838,1 112,8 91,0
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, milyon manat 15 957,3 107,3 104,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 871,1 81,5 74,1
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 723,2* 102,3** 117,1***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 105,7 102,8
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 oktyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 147,4 100,3 100,7
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 23 164,1* 129,9** 71,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 96,8** 78,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 14 819,6* 148,1** 69,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,9** 90,3***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 809,1* 141,1** 90,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 128,7** 81,8***
idxal
faktiki qiymətlərlə 8 344,5* 106,7** 75,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,8** 61,3***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim