AZ    EN
logo

2015-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

11.06.2015
Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar-may ayları)

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar-mayı faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar-mayı 2014-сü ilin yanvar-mayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 21 344,3 105,3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 14 112,9 107,6
Sənaye məhsulu 10 840,7 103,7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 934,0 112,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 6 416,3 103,7
o cümlədən tikinti- quraşdırma işlərinə 4 933,8 112,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu 1 291,0 104,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 88,7 101,3
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 62,2 102,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri 653,2 110,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 9 531,6 109,7
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 615,6 105,4
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 5 356,2 x) 82,8 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 6 178,7 x) 101,8 xx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 822,5 -
Əhalinin gəlirləri 16 163,1 105,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 1 702,4 104,5
Orta aylıq əmək haqqı, manat 452,3 x) 103,6 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,4
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 9 387,2 x) 108,6 3)
o cümlədən:
ixrac 5 984,1 x) 104,9 3)
idxal 3 403,1 x) 123,4 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 7 673,4 x) 115,4 3)
o cümlədən:
ixrac 4 270,3 x) 112,4 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 596,5 x) 134,9 3)
idxal 3 403,1 x) 123,4 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2015-ci ilin yanvar-aprel ayları 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2015-ci ilin yanvar-aprel ayları;
xx) 2015-ci ilin yanvar-aprel ayları 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim