AZ    EN
logo

2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

14.08.2020, 17:24
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-iyul ayları 2018-сi ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 40 008,5 97,2 102,5
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 27 466,7 98,4 103,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 015,1 96,5 101,6
Sənaye məhsulu, milyon manat 21 551,1 97,3 102,2
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 6 830,0 113,0 115,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 7 588,3 102,6 97,3
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 4 163,5 90,4 109,7
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 652,9 84,2 87,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 919,6 102,0 106,3
o cümlədən: bitkiçilik 2 468,7 100,7 109,5
heyvandarlıq 2 450,9 103,2 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 111,2 85,7 101,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 766,5 68,4 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 232,1 103,0 116,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 21 362,9 97,9 102,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 843,5 77,8 101,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 13 960,2 111,4 103,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 14 142,6 107,9 112,5
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 182,4 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 32 144,8 100,2 106,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 225,9 99,4 105,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 7 706,4 88,2 107,7
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 14 550,7 107,9 111,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 065,5 71,7 85,2
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 720,0* 123,0** 108,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,9 102,7
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər 10 095,9 100,8 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 11 750,2* 69,7** 115,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 79,5** 106,4***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 6 760,7* 68,6** 98,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 95,4** 100,2***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 911,9* 93,1** 114,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 86,0** 109,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 4 989,5* 71,1** 150,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 57,2** 119,6***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim