AZ    EN
logo
Son yenilənmə: 13.05.2024

Tikinti

İstifadəyə verilmiş əsas fondların və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların mülkiyyət növlərinə görə bölgüsü Maliyyə mənbələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların strukturu Məhsul istehsalı, xidmət sahələrinə və yaşayış evlərinin tikintisinə yönəldilmiş investisiyalar Əsas kapitala yönədilmiş investisiyaların quruluşu Tikinti-quraşdirma işlərinə sərf edilmiş investisiyalar İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların artım sürəti Neft-qaz və qeyri neft-qaz sektorları üzrə əsas kapitala yönəldilmiş daxili və xarici investisiyalar Neft-qaz və qeyri neft-qaz sektorları üzrə tikinti-quraşdırma işlərinə yönəldilmiş investisiyalar Neft-qaz və qeyri neft-qaz sektoruna qoyulan investisiyaların mülkiyyət növlərinə görə bölgüsü Mülkiyyət növləri üzrə daxili və xarici mənbələrdən əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar Xarici ölkələr üzrə əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyalar İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş daxili investisiyalar İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyalar İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas fondların istifadəyə verilməsi Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar Yaşayış və sosial-mədəni obyektlərin tikintisi İstifadəyə verilmiş yaşayış evləri Mülkiyyət növləri üzrə istifadəyə verilmiş yaşayış evləri İstifadəyə verilmiş yaşayış evlərindəki mənzillərin sayı və onların orta ölçüsü İstifadəyə verilmiş mənzillərin və yaşayış evlərinin əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən sayı və ümumi sahəsi Xəstəxana və ambulatoriya-poliklinika müəssisələrinin istifadəyə verilməsi Ümumi təhsil müəssisələrinin və məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin istifadəyə verilməsi Klubların istifadəyə verilməsi Kommunal obyektlərin istifadəyə verilməsi
Beynəlxalq müqayisələr
Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (Yanvar-mart, 2024-cü il) (772,4 KB) 2023-cü ildə su və istilik təsərrüfatı müəssisələrinin əsas göstəriciləri (1,89 MB) Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (Yanvar-dekabr, 2023-cü il) (740,95 KB) Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (Yanvar-sentyabr, 2023-cü il) (543,01 KB) Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (Yanvar-iyun, 2023-cü il) (1,66 MB) Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (2022-ci il) (1,38 MB) Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (Yanvar-mart, 2023-cü il) (474,81 KB) 2022-ci ildə su və istilik təsərrüfatı müəssisələrinin əsas göstəriciləri (1,51 MB) Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (Yanvar-dekabr, 2022-ci il) (1,21 MB) Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (Yanvar-sentyabr, 2022-ci il) (1,2 MB) Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (Yanvar-iyun, 2022-ci il) (1,4 MB) 2021-ci ildə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (illik)(1,02 MB) Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (Yanvar-mart, 2022-ci il) (907,26 KB) 2021-ci ildə su və istilik təsərrüfatı müəssisələrinin əsas göstəriciləri (1,26 MB) Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar və tikintinin əsas göstəriciləri (Yanvar-dekabr, 2021-ci il) (1,58 MB) Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-sentyabr, 2021-ci il) (533,71 KB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-sentyabr, 2021-ci il) (397,25 KB) Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-iyun, 2021-ci il) (1,24 MB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-iyun, 2021-ci il) (2,16 MB) 2020-ci ildə tikintinin əsas göstəriciləri (illik). (2,52 MB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-mart, 2021-ci il) (311,46 KB) Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-mart, 2021-ci il) (252,81 KB) 2020-ci ildə su, qaz və istilik təsərrüfatı müəssisələrinin əsas göstəriciləri (369,12 KB) Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-dekabr, 2020-ci il) (722,71 KB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-dekabr, 2020-ci il) (901,84 KB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-noyabr, 2020-ci il) (773,16 KB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-oktyabr, 2020-ci il) (513,78 KB) Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-sentyabr, 2020-ci il) (324,34 KB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-sentyabr, 2020-ci il) (923,13 KB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-avqust, 2020-ci il) (611,28 KB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-iyul, 2020-ci il) (897,41 KB) Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-iyun, 2020-ci il) (848,17 KB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-iyun, 2020-ci il) (1,14 MB) 2019-cu ildə tikintinin əsas göstəriciləri. (1,66 MB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-may, 2020-ci il) (410,27 KB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-aprel, 2020-ci il) (1,14 MB) Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-mart, 2020-ci il) (1,71 MB) 2019-cu ildə su, qaz və istilik təsərrüfatı müəssisələrinin əsas göstəriciləri (585,17 KB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-mart, 2020-ci il) (1,32 MB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-fevral, 2020-ci il) (1,13 MB) Tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar, 2020-ci il) (1 MB) Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-dekabr, 2019-cu il) (868,23 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-dekabr, 2019-cu il) (552,57 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-noyabr, 2019-cu il) (756,62 KB) Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən) (Yanvar-dekabr, 2019-cu il) (743,53 KB) Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən) (Yanvar-noyabr, 2019-cu il) (587,36 KB) Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən) (Yanvar-oktyabr, 2019-cu il) (819,94 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-oktyabr, 2019-cu il) (843,59 KB) Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-sentyabr, 2019-cu il) (456,87 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-sentyabr, 2019-cu il) (403,05 KB) Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən) (Yanvar-sentyabr, 2019-cu il) (580,48 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-avqust, 2019-cu il) (620,47 KB) Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən) (Yanvar-avqust, 2019-cu il) (506,4 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-iyul, 2019-cu il) (749,53 KB) Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən) (Yanvar-iyul, 2019-cu il) (1,03 MB) Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-iyun, 2019-cu il) (335,88 KB) Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən) (Yanvar-iyun, 2019-cu il) (496,18 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-iyun, 2019-cu il) (369,63 KB) Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən) (Yanvar-may, 2019-cu il) (389,95 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-may, 2019-cu il) (439,01 KB) 2018-ci ildə tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri (illik). (408,78 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-aprel, 2019-cu il) (566,42 KB) 2018-ci ildə su, qaz və istilik təsərrüfatı müəssisələrinin əsas göstəriciləri (illik). (819,37 KB) Regionlar üzrə tikintinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-mart, 2019-cu il) (344,5 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-mart, 2019-cu il) (496,36 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar-fevral, 2019-cu il) (638,16 KB) Tikinti müəssisələrinin əsas göstəriciləri. (Yanvar, 2019-cu il) (501,64 KB)
Nəşrin elektron versiyası
“Azərbaycanda tikinti” illik statistik məcmuəsinə tikinti statistikasına dair göstəricilər daxil edilmişdir. Məcmuədə ölkədə istifadəyə verilmiş mühüm əhəmiyyətli müəssisələr (istehsal gücləri) və obyektlər, əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiya, o cümlədən məhsul istehsalı sahələrinə, xidmət sahələrinə və yaşayış evlərinin tikintisinə, xarici və daxili mənbələrdən yönəldilmiş investisiyalar, neft və qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş investisiyalar, xarici ölkələr üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar, iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin (kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə və s) inkişafına yönəldilmiş investisiyaların həcmi, daxili və xarici investisiyaların iqtisadiyyatın sahələri üzrə və mülkiyyət növləri üzrə bölgüsü, habelə ölkədə istifadəyə verilmiş yaşayış evləri, xəstəxanalar, ambulatoriya-poliklinika, ümumi təhsil və məktəbəqədər təhsil müəssisələri haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. Məcmuədə ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən tikinti müəssisələrinin fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilər, o cümlədən yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin dəyəri və fəaliyyət göstərən tikinti müəssisələrinin sayı haqqında məlumatlar göstərilmişdir.
Məcmuə iqtisadçılar, elmi işçilər, tələbələr və digər istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Nəşrlərdə və çap işlərində statistik məlumatdan istifadə edərkən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə istinad edilməlidir.

Şərti işarələrin izahı:
« - » hadisə mövcud deyil
« ... » statistik məlumat yoxdur
« * » qiymətləndirmə, hesablama
« 0.0 » hadisə baş vermişdir, lakin onun qiyməti uyğun ölçü vahidindən kiçikdir
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim