home envelope sitemap
logo
2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında xarici ticarət dövriyyəsi 4439,0 milyon ABŞ dolları olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri 8,5 milyard manat olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 2869,2 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,0 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,0 faiz bahalaşmışdır. Ölkə əhalisinin sayı 2018-ci il mart ayının 1-i vəziyyətinə 9911472 nəfərə çatmışdır. 2018-ci il martın 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1516,5 min nəfər olmuşdur. 2017-ci ildə 21165 təsərrüfatda mövcud olan 271,7 min arı ailəsindən 3043,1 ton bal əldə olunmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin ümumi daxili məhsulu əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 1,3 faiz artmışdır. 2017-ci ildə Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 52733,2 min ton, yük dövriyyəsi isə 11427,3 milyon ton-km olmuşdur. 2017-ci ildə ölkənin avtomobil yollarında 1833 yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. 2017-ci ilin yanvar-dekabr aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 187 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmişdir.
Son yenilənmə: 16.04.2018

Turizm

Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin əsas göstəriciləri Gecələmələrin və yerləşdirilmiş şəxslərin sayı Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin mülkiyyət növləri üzrə sayı Mülkiyyət növləri üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin birdəfəlik tutumu Mülkiyyət növləri üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin nömrə fondu Turistlərin sayının daha çox olduğu dövrdə maksimum istifadə olunan nömrələrin və yerlərin mülkiyyət növləri üzrə sayı Mülkiyyət növləri üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə gecələmələrin və yerləşdirilmiş şəxslərin sayı Səfərlərin məqsədinə görə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı Səfərlərin məqsədinə görə vətəndaşların sayı Yaşayış müddətinə görə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı Yaşayış müddətinə görə yerləşdirilmiş şəxslərin ölkə vətəndaşları və xarici vətəndaşlar üzrə sayı Mülkiyyət növləri üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə işçilərin orta illik siyahı sayı Mülkiyyət növləri üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin ümumi sahəsi Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin gəlir və xərcləri Mülkiyyət növləri üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin gəlir və xərcləri Ölkələr üzrə xarici vətəndaşlara təqdim edilmiş gecələmələrin sayı, adam gecə Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş xarici vətəndaşların ölkələr üzrə sayı Ölkələr üzrə xarici vətəndaşların mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrə nömrələr üçün ödədiyi məbləğ Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə göstərilmiş digər xidmətlərə görə xarici vətəndaşlar tərəfindən ödənilmiş məbləğ haqqında
İqtisadi rayonlar üzrə ölkə ərazisində səyahət üçün xidmət göstərilmiş Azərbaycan turistlərinin sayı İqtisadi rayonlar üzrə əhaliyə satılmış turizm yollayışı blanklarının sayı İqtisadi rayonlar üzrə ölkə daxilində səyahət etmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarına satılmış turizm yollayışı blanklarının sayı İqtisadi rayonlar üzrə xarici ölkələrə səyahət etmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarına satılmış turizm yollayışı blanklarının sayı İqtisadi rayonlar üzrə Azərbaycan ərazisində səyahət etmək üçün xarici ölkə vətəndaşlarına satılmış turizm yollayışı blanklarının sayı İqtisadi rayonlar üzrə satılmış turizm yollayışı blanklarının dəyəri İqtisadi rayonlar üzrə ölkə daxilində səyahət etmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarına satılmış turizm yollayışı blanklarının dəyəri İqtisadi rayonlar üzrə ölkədən kənarda səyahət etmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarına satılmış turizm yollayışı blanklarının dəyəri İqtisadi rayonlar üzrə Azərbaycan ərazisində səyahət etmək üçün xarici ölkə vətəndaşlarına satılmış turizm yollayışı blanklarının dəyəri İqtisadi rayonlar üzrə turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin əldə etdiyi ümumi gəlir İqtisadi rayonlar üzrə müəssisələrin turizm fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlir İqtisadi rayonlar üzrə turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin ümumi xərcləri İqtisadi rayonlar üzrə müəssisələrin turizm fəaliyyəti üzrə xərcləri İqtisadi rayonlar üzrə turizm müəssisələrində çalışan işçilərin ümumi sayı İqtisadi rayonlar üzrə turizm müəssisələrində turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin sayı İqtisadi rayonlar üzrə qəbul edilmiş və göndərilmiş turistlərin sayı, cəmi İqtisadi rayonlar üzrə qəbul edilmiş turistlərin sayı İqtisadi rayonlar üzrə göndərilmiş turistlərin sayı İqtisadi rayonlar üzrə həyata keçirilmiş tur-günlərin sayı, cəmi İqtisadi rayonlar üzrə qəbul edilmiş tur-günlərin sayı İqtisadi rayonlar üzrə göndərilmiş tur-günlərin sayı
İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə birdəfəlik tutum İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə nömrələrin sayı İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə gecələmələrin sayı İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə ölkə vətəndaşları üzrə gecələmələrin sayı İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə xarici ölkə vətəndaşları üzrə gecələmələrin sayı İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş ölkə vətəndaşlarının sayı İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş xarici ölkə vətəndaşlarının sayı 2010-2016-cı illərdə iqtisadi rayonlar üzrə səfərlərin məqsədlərinə görə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı 2010-2016-cı illərdə rayonlar (şəhərlər) üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş Azərbaycan vətəndaşlarının səfərlərin məqsədləri üzrə sayı İqtisadi rayonlar üzrə 1-3 gün müddətində yerləşdirilmiş şəxslərin sayı İqtisadi rayonlar üzrə 4-7 gün müddətində yerləşdirilmiş şəxslərin sayı İqtisadi rayonlar üzrə 8-28 gün və daha çox müddətdə yerləşdirilmiş şəxslərin sayı İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin gəlirləri İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin xərcləri İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə işçilərin orta illik siyahı sayı İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin yaşayış sahəsi

Nəşrin elektron versiyası
"Turizm" bölməsində Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən turizm, mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin iqtisadi göstəriciləri və ölkə sərhəddini keçərək xarici ölkələrə gedən və Azərbaycan Respublikasına gələn vətəndaşların sayı haqqında statistik məlumatlar əks olunur.
Məcmuəyə turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin, mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin və onlarda çalışan işçilərin sayı, müəssisələrin əldə etdikləri gəlir və xərcləri, ölkə daxilində və xarici ölkələrdə səyahət etmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarına və Azərbaycanda səyahət etmək üçün xarici ölkə vətəndaşlarına satılmış turizm yollayışı blanklarının sayı və dəyəri, həmçinin xarici ölkələrə səyahət edən Azərbaycan vətəndaşlarının və Azərbaycana səyahət edən xarici vətəndaşların ölkələr üzrə sayı, mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrdə gecələmiş şəxslərin və gecələmələrin sayı, bu müəssisələr tərəfindən xidmət göstərilmiş xarici ölkə vətəndaşlarının ölkələr üzrə sayı, gecələyən şəxslərin məqsədlər üzrə sayı, Azərbaycan vətəndaşlarının sakini olduğu rayonlar (şəhərlər) üzrə səfərlərin məqsədinə görə sayı və s. haqqında məlumatlar əks olunmuşdur.
Turizm müəssisələri, mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrə dair statistik göstəricilər, həmçinin iqtisadi rayonlar və mülkiyyət formaları üzrə də verilmişdir.
Məcmuə iqtisadçılar, statistiklər, elmi işçilər və digər istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim