AZ    EN
logo
2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında ölkədə 3,0 faiz az ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında əsas kapitala 8682,4 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında 24,7 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 715,4 manat olmuşdur. 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 13777,6 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 24,6 milyard manatlıq məhsul satılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-avqust aylarında istehlak qiymətləri indeksi 102,9 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci il avqust ayının 10-na olan operativ məlumata əsasən payızlıq və yazlıq dənli və dənli paxlalı (qarğıdalısız) bitkilər üzrə biçilməsi nəzərdə tutulmuş 968,1 min hektar sahənin 944,4 min hektarı biçilərək məhsulu yığılmışdır. 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 167 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmişdir 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 720,0 manat olmuşdur 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycana dünyanın 152 ölkəsindən 590,1 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2020-ci il yanvarın 1-nə ölkədə dövlət qulluqçularının sayı 29,4 min nəfər olmuşdur. Hörmətli vətəndaşlar! Məlumat üçün bildiririk ki, koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Dövlət Statistika Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin qəbulu yalnız elektron formada (sc@stat.gov.az) və telefon vasitəsilə (+99412-539-82-39) həyata keçirilir.
Son yenilənmə: 25.08.2020

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

Əhalinin sayının dəyişməsi Əhali və ərazi Suvarılan torpaqlar Məşğul əhalinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgüsü İqtisadiyyatın sahələri üzrə ümumi daxili məhsul İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş investisiya İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas fondlar Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının təsərrüfat kateqoriyaları üzrə fiziki həcm indeksi Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunın strukturu Kənd təsərrüfatı müəssisələri, xidmət təşkilatları və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının sayı Traktor və taxılyığan kombaynların sayı Əsas növ kənd təsərrüfatı texnikasının parkı Kənd təsərrüfatının texnika ilə təminatı “Aqrolizinq” ASC tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıqlarının lizinqə verilməsi və lizinq yolu ilə satılması Növlər üzrə mineral gübrələrin idxalı Kənd təsərrüfatında əkinlərə mineral gübrələrin verilməsi Кənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri Əkin sahələrinin strukturu Кənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri Bitkiçilik məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı Dənlilərin və dənli paxlalı bitkilərin növlər üzrə əkin sahəsi Dənlilərin və dənli paxlalı bitkilərin növlər üzrə istehsalı (ilkin çəkidə) Dənlilərin və dənli paxlalı bitkilərin növlər üzrə istehsalı (təmizlənmədən sonrakı çəkidə) Dənlilərin və dənli paxlalı bitkilərin növlər üzrə məhsuldarlığı (ilkin çəkidə) Dənlilərin və dənli paxlalı bitkilərin növlər üzrə məhsuldarlığı (təmizlənmədən sonrakı çəkidə) Tərəvəzin növlər üzrə əkin sahəsi Tərəvəzin növlər üzrə istehsalı Tərəvəzin növlər üzrə məhsuldarlığı Meyvə və giləmeyvə: əkmələrin sahəsi, ümumi yığım və məhsuldarlıq Növlər üzrə cəmi meyvə bağlarının sahəsi Növlər üzrə bar verən yaşda meyvə bağlarının sahəsi Növlər üzrə meyvə istehsalı Növlər üzrə meyvə bağlarının məhsuldarlığı Üzüm: əkmələrin sahəsi, ümumi yığım və məhsuldarlıq Çay: əkmələrin sahəsi, yaşıl çay yarpağının ümumi yığımı və məhsuldarlıq Heyvanların, quşların və arı ailələrinin sayı Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə mal-qaranın strukturu İribuynuzlu mal-qaranın sürü dövriyyəsi Qoyun və keçilərin sürü dövriyyəsi Kəsim üçün satılmış mal-qaranın orta çəkisi Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı Ətin növlər üzrə istehsalı, kəsilmiş çəkidə Ətin növlər üzrə istehsalı, diri çəkidə Südün növlər üzrə istehsalı Bütün təsərrüfat kateqoriyalarında mal-qara və quşların məhsuldarlığı Kənd yerlərində hər 100 əhali təsərrüfatına düşən mal-qara Əsas ərzaq məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyətinin maliyyə nəticələri Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin satdıqları məhsulların rentabelliyi Kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsal olunan 1 sentner məhsulun maya dəyəri Kənd təsərrüfatı müəssisələrində 1 sentner məhsula əmək məsarifi Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsinə çəkilən xərclər Vətəgə əhəmiyyətli balıq körpələrinin təbii su hövzələrinə və anbarlarına buraxılması Ovlanmış və tutulmuş balığın miqdarı Göl və nohur balıqçılığı ilə məşğul olan təsərrüfatlar tərəfindən su hövzələrindən tutulmuş balıq Kvota üzrə ovlanmış balıq Meşə fondunun əsas göstəriciləri Dövlət əhəmiyyətli meşələrdə meşə bərpası Meşə fondu torpaqlarında torpaq hazırlığı və toxmacarların əkilməsi Meşəqırma sahələrində oduncaq qalığı və sahələrin qırıntı qalıqlarından təmizlənməsi Meşə təsərrüfatı işlərinin aparılması Meşəyə xidmət və seçmə sanitariya məqsədi ilə ağacların qırılması Meşə yanğınları Ovçuluq təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri Ovçuluq təsərrüfatlarında olan xəzli heyvanların sayı Ovçuluq təsərrüfatlarında olan dırnaqlıların sayı Ovçuluq təsərrüfatlarında olan ov quşlarının sayı
Rayonlar üzrə məlumatlar
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin cəmi əkin sahəsi Dənlilərin və dənli paxlalı bitkilərin əkin sahəsi Payızlıq və yazlıq buğdanın əkin sahəsi Payızlıq və yazlıq arpanın əkin sahəsi Payızlıq və yazlıq çovdarın əkin sahəsi Vələmirin (yulafın) əkin sahəsi Dən üçün qarğıdalının əkin sahəsi Darının əkin sahəsi Sorqonun (hind darısının) əkin sahəsi Çəltiyin əkin sahəsi Paxlalı bitkilərin əkin sahəsi Noxudun (nutun) əkin sahəsi Lobyanın əkin sahəsi Mərciməyin əkin sahəsi Lərgənin əkin sahəsi Maş lobyanın əkin sahəsi Sair paxlalı bitkilərin əkin sahəsi Texniki bitkilərin əkin sahəsi Pambığın əkin sahəsi Tütünün əkin sahəsi Şəkər çuğundurunun əkin sahəsi Dən üçün günəbaxanın əkin sahəsi Kartof, tərəvəz və bostan bitkilərinin əkin sahəsi Kartofun əkin sahəsi Tərəvəzin əkin sahəsi Kələmin əkin sahəsi Gül kələmin əkin sahəsi Xiyarın əkin sahəsi Pomidorun əkin sahəsi Süfrə çuğundurunun əkin sahəsi Süfrə yerköküsünün əkin sahəsi Baş soğanın əkin sahəsi Sarımsağın əkin sahəsi Göy noxudun əkin sahəsi Sair tərəvəzin əkin sahəsi Balqabağın əkin sahəsi Badımcanın əkin sahəsi Şirin bibərin əkin sahəsi Acı bibərin əkin sahəsi Turpun əkin sahəsi Örtülü torpaqlarda tərəvəzin əkin sahəsi Bostan bitkilərinin əkin sahəsi Qarpızın əkin sahəsi Yemişin əkin sahəsi Yemlik bitkilərin əkin sahəsi Bağlar və giləmeyvəliklərin cəmi Alma bağları – cəmi əkmələr Armud bağları – cəmi əkmələr Heyva bağları – cəmi əkmələr Şaftalı bağları – cəmi əkmələr Ərik bağları – cəmi əkmələr Gilas bağları – cəmi əkmələr Albalı (gilənar) bağları – cəmi əkmələr Gavalı bağları – cəmi əkmələr Alça bağları – cəmi əkmələr Qoz bağları – cəmi əkmələr Fındıq bağları – cəmi əkmələr Badam bağları – cəmi əkmələr Püstə bağları – cəmi əkmələr Şabalıd bağları – cəmi əkmələr Nar bağları – cəmi əkmələr Xurma bağları – cəmi əkmələr Əncir bağları – cəmi əkmələr Zeytun bağları – cəmi əkmələr İnnab bağları – cəmi əkmələr İydə bağları – cəmi əkmələr Zoğal bağları – cəmi əkmələr Əzgil bağları – cəmi əkmələr Feyxoa bağları – cəmi əkmələr Limon bağları – cəmi əkmələr Portağal bağları – cəmi əkmələr Naringi bağları – cəmi əkmələr Sair meyvə bağları – cəmi əkmələr Giləmeyvəlilər – cəmi əkmələr Kivi bağları – cəmi əkmələr Üzüm bağlarının əkin sahəsi Çay əkmələrinin sahəsi
Dənlilərin və dənli paxlalı bitkilərin istehsalı Payızlıq və yazlıq buğdanın istehsalı Payızlıq və yazlıq arpanın istehsalı Payızlıq və yazlıq çovdarın istehsalı Vələmir (yulaf) istehsalı Dən üçün qarğıdalı istehsalı Darı istehsalı Sorqo (hind darısının) istehsalı Çəltik istehsalı Paxlalı bitkilərin istehsalı Noxud (nut) istehsalı Lobya istehsalı Mərcimək istehsalı Lərgə istehsalı Maş lobya istehsalı Sair paxlalı bitkilərin istehsalı Pambıq istehsalı Tütün istehsalı Şəkər çuğundurunun istehsalı Dən üçün günəbaxan istehsalı Kartof istehsalı Tərəvəz istehsalı Kələm istehsalı Gül kələm istehsalı Xiyar istehsalı Pomidor istehsalı Süfrə çuğunduru istehsalı Süfrə yerköküsü istehsalı Baş soğan istehsalı Sarımsaq istehsalı Göy noxud istehsalı Sair tərəvəz istehsalı Balqabaq istehsalı Badımcan istehsalı Şirin bibər istehsalı Acı bibər istehsalı Turp istehsalı Örtülü torpaqlarda tərəvəz istehsalı Ərzaqlıq bostan məhsulları istehsalı Qarpız istehsalı Yemiş istehsalı Meyvə və giləmeyvəlilərin istehsalı Alma istehsalı Armud istehsalı Heyva istehsalı Şaftalı istehsalı Ərik istehsalı Gilas istehsalı Albalı (gilənar) istehsalı Gavalı istehsalı Alça istehsalı Qoz istehsalı Fındıq istehsalı Badam istehsalı Püstə istehsalı Şabalıd istehsalı Nar istehsalı Xurma istehsalı Əncir istehsalı Zeytun istehsalı İnnab istehsalı İydə istehsalı Zoğal istehsalı Əzgil istehsalı Feyxoa istehsalı Limon istehsalı Portağal istehsalı Naringi istehsalı Sair meyvə istehsalı Giləmeyvəlilərin istehsalı Kivi istehsalı Tut istehsalı Üzüm istehsalı Yaşıl çay yarpağı istehsalı
Taxılın məhsuldarlığı Buğdanın məhsuldarlığı Arpanın məhsuldarlığı Payızlıq və yazlıq çovdarın məhsuldarlığı Vələmirin (yulafın) məhsuldarlığı Dən üçün qarğıdalının məhsuldarlığı Darının məhsuldarlığı Sorqonun (hind darısı) məhsuldarlığı Çəltiyin məhsuldarlığı Paxlalı bitkilərin məhsuldarlığı Noxudun (nutun) məhsuldarlığı Lobyanın məhsuldarlığı Mərciməyin məhsuldarlığı Lərgənin məhsuldarlığı Maş lobyanın məhsuldarlığı Sair paxlalı bitkilərin məhsuldarlığı Pambığın məhsuldarlığı Tütünün məhsuldarlığı Şəkər çuğundurunun məhsuldarlığı Dən üçün günəbaxanın məhsuldarlığı Kartofun məhsuldarlığı Tərəvəzin məhsuldarlığı Kələmin məhsuldarlığı Gül kələmin məhsuldarlığı Xiyarın məhsuldarlığı Pomidorun məhsuldarlığı Süfrə çuğundurunun məhsuldarlığı Süfrə yerköküsünün məhsuldarlığı Baş soğanın məhsuldarlığı Sarımsağın məhsuldarlığı Göy noxudun məhsuldarlığı Sair tərəvəzin məhsuldarlığı Balqabağın məhsuldarlığı Badımcanın məhsuldarlığı Şirin bibərin məhsuldarlığı Acı bibərin məhsuldarlığı Turpun məhsuldarlığı Bostan bitkilərinin məhsuldarlığı Qarpızın məhsuldarlığı Yemişin məhsuldarlığı Meyvə bağlarının məhsuldarlığı Almanın məhsuldarlığı Armudun məhsuldarlığı Heyvanın məhsuldarlığı Şaftalının məhsuldarlığı Əriyin məhsuldarlığı Gilasın məhsuldarlığı Albalının (gilənarın) məhsuldarlığı Gavalının məhsuldarlığı Alçanın məhsuldarlığı Qozun məhsuldarlığı Fındığın məhsuldarlığı Badamın məhsuldarlığı Püstənin məhsuldarlığı Şabalıdın məhsuldarlığı Narın məhsuldarlığı Xurmanın məhsuldarlığı Əncirin məhsuldarlığı Zeytunun məhsuldarlığı İnnabın məhsuldarlığı İydənin məhsuldarlığı Zoğalın məhsuldarlığı Əzgilin məhsuldarlığı Feyxoanın məhsuldarlığı Limonun məhsuldarlığı Portağalın məhsuldarlığı Naringinın məhsuldarlığı Sair meyvələrin məhsuldarlığı Giləmeyvəlilərin məhsuldarlığı Kivinin məhsuldarlığı Üzümün məhsuldarlığı Yaşıl çay yarpağının məhsuldarlığı
Beynəlxalq müqayisələr

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri

Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sayı, vahid Təsərrüfatda çalışan işçilərin orta illik sayı İşçilərə hesablanmış əmək haqqı fondu Təsərrüfatda çalışan isçilərin adam-günü Bir işçinin il ərzində işlədiyi adam-günü, sayı İlin axırına əsas fondların mövcudluğu, min manatla Kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas istehsal fondları Kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fondların orta illik dəyəri Bir təsərrüfata düşən kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fonların orta illik dəyəri Ümumi gəlir (faktiki qiymətlə) Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu müvafiq illərin faktiki qiymətləri ilə Əmək məhsuldarlığı-bir işçiyə düşən ümumi məhsul Ümumi torpaq sahəsi Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi Əkin yeri Orta hesabla bir kənd təsərrüfatı müəssisəsinə düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi Dənli bitkilərin bir sentnerinin maya dəyəri Çəltiyin bir sentnerinin maya dəyəri Xam pambığın bir sentnerinin maya dəyəri Şəkər çuğundurunun bir sentnerinin maya dəyəri Tütünün bir sentnerinin maya dəyəri Yaşıl çay yarpağının bir sentnerinin maya dəyəri Tərəvəzin bir sentnerinin maya dəyəri Kartofun bir sentnerinin maya dəyəri Bostan məhsullarının bir sentnerinin maya dəyəri Meyvə giləmeyvənin bir sentnerinin maya dəyəri Üzümün bir sentnerinin maya dəyəri İri buynuzlu mal-qaranın çəki artımının bir sentnerinin maya dəyəri Qoyun və keçilərin çəki artımının bir sentnerinin maya dəyəri Donuzun çəki artımının bir sentnerinin maya dəyəri Quşun çəki artımının bir sentnerinin maya dəyəri Südün bir sentnerinin maya dəyəri Yunun bir sentnerinin maya dəyəri Min ədəd yumurtanın maya dəyəri Dənli bitkilərin bir sentnerinə əmək məsarifi Çəltiyin bir sentnerinə əmək məsarifi Xam pambığın bir sentnerinə əmək məsarifi Yaşıl çay yarpağının bir sentnerinə əmək məsarifi Şəkər çuğundurunun bir sentnerinə əmək məsarifi Tütünün bir sentnerinə əmək məsarifi Tərəvəzin bir sentnerinə əmək məsarifi Kartofun bir sentnerinə əmək məsarifi Bostan məhsullarının bir sentnerinə əmək məsarifi Meyvə və giləmeyvənin bir sentnerinə əmək məsarifi Üzümün bir sentnerinə əmək məsarifi İri buynuzlu mal-qaranın çəki artımının bir sentnerinə əmək məsarifi Qoyun və keçilərin çəki artımının bir sentnerinə əmək məsarifi Donuzun çəki artımının bir sentnerinə əmək məsarifi Quşun çəki artımının bir sentnerinə əmək məsarifi Südün bir sentnerinə əmək məsarifi Yunun bir sentnerinə əmək məsarifi Min ədəd yumurtaya əmək məsarifi Dənli bitkilərin bir sentnerinin satış qiyməti Çəltiyin bir sentnerinin satış qiyməti Xam pambığın bir sentnerinin satış qiyməti Şəkər çuğundurunun bir sentnerinin satış qiyməti Tütünün bir sentnerinin satış qiyməti Kartofun bir sentnerinin satış qiyməti Yaşıl çay yarpağının bir sentnerinin satış qiyməti Tərəvəzin (açıq torpaqda) bir sentnerinin satış qiyməti Bostan məhsullarının bir sentnerinin satış qiyməti Meyvə və giləmeyvənin bir sentnerinin satış qiyməti Üzümün bir sentnerinin satış qiyməti Mal-qara və quş ətinin bir sentnerinin satış qiyməti İri buynuzlu mal-qara ətinin bir sentnerinin satış qiyməti Qoyun və keçi ətinin bir sentnerinin satış qiyməti Donuz ətinin bir sentnerinin satış qiyməti Quş ətinin bir sentnerinin satış qiyməti Bütün növ südün bir sentnerinin satış qiyməti Yunun bir sentnerinin satış qiyməti Min ədəd yumurtanın satış qiyməti Gəlirlə işləyən kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sayı, vahid Mənfəətin məbləği, min manatla Zərərlə işləyən təsərrüfatların sayı Zərərin məbləği Xalis mənfəət Satışdan əldə edilən gəlir Satışdan əldə edilən xalis mənfəət və zərər Bitkiçilik məhsullarının satışından əldə edilən xalis mənfəət və zərər Satılmış bitkiçilik məhsullarının rentabelliyi Heyvandarlıq məhsullarının satışından əldə edilən xalis mənfəət və zərər Satılmış heyvandarlıq məhsullarının rentabelliyi Satılmış dənli bitkilərin rentabelliyi Satılmış çəltiyin rentabelliyi Satılmış xam pambığın rentabelliyi Satılmış şəkər çuğundurunun rentabelliyi Satılmış tütünün rentabelliyi Satılmış yaşıl çay yarpağının rentabelliyi Satılmış tərəvəzin rentabelliyi Satılmış kartofun rentabelliyi Satılmış bostan məhsullarının rentabelliyi Satılmış meyvə və giləmeyvənin rentabelliyi Satılmış üzümün rentabelliyi Satılmış mal-qara və quş ətinin rentabelliyi Satılmış iri buynuzlu mal-qara ətinin rentabelliyi Satılmış qoyun və keçi ətinin rentabelliyi Satılmış donuz ətinin rentabelliyi Satılmış quş ətinin rentabelliyi Satılmış süd və süd məhsullarının rentabelliyi Satılmış yunun rentabelliyi Satılmış yumurtanın rentabelliyi
Təsərrüfatların sayı Məhsul istehsalında iştirak edən ailə üzvlərinin sayı Kənardan cəlb edilmiş işçilərin sayı İlin axırına əsas fondların mövcudluğu Kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas istehsal fondları Kənd təsərrüfatı təyinatlı əsas fondların orta illik dəyəri Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu Əmək məhsuldarlığı - bir işçiyə düşən ümumi məhsul Ümumi torpaq sahəsi Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi Əkin yeri Orta hesabla bir təsərrüfata düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi Dənli bitkilərin bir sentnerinin maya dəyəri Çəltiyin bir sentnerinin maya dəyəri Xam pambığın bir sentnerinin maya dəyəri Şəkər çuğundurunun bir sentnerinin maya dəyəri Yaşıl çay yarpağının bir sentnerinin maya dəyəri Tütünün bir sentnerinin maya dəyəri Tərəvəzin bir sentnerinin maya dəyəri Kartofun bir sentnerinin maya dəyəri Bostan məhsullarının bir sentnerinin maya dəyəri Meyvə və giləmeyvənin bir sentnerinin maya dəyəri Üzümün bir sentnerinin maya dəyəri İri buynuzlu mal-qaranın çəki artımının bir sentnerinin maya dəyəri Qoyun və keçilərin çəki artımının bir sentnerinin maya dəyəri Donuzun çəki artımının bir sentnerinin maya dəyəri Quşun çəki artımının bir sentnerinin maya dəyəri Südün bir sentnerinin maya dəyəri Yunun bir sentnerinin maya dəyəri Min ədəd yumurtanın maya dəyəri Dənli bitkilərin bir sentnerinə əmək məsarifi Çəltiyin bir sentnerin əmək məsarifi Xam pambığın bir sentnerinə əmək məsarifi Şəkər çuğundurunun bir sentnerinə əmək məsarifi Yaşıl çay yarpağının bir sentnerinə əmək məsarifi Tütünün bir sentnerinə əmək məsarifi Kartofun bir sentnerinə əmək məsarifi Tərəvəzin bir sentnerinə əmək məsarifi Bostan məhsullarının bir sentnerinə əmək məsarifi Meyvə və giləmeyvənin bir sentnerinə əmək məsarifi Üzümün bir sentnerinə əmək məsarifi İri buynuzlu mal-qaranın çəki artımının bir sentnerinə əmək məsarifi Qoyun və keçilərin çəki artımının bir sentnerinə əmək məsarifi Quşun çəki artımının bir sentnerinə əmək məsarifi Südün bir sentnerinə əmək məsarifi Yunun bir sentnerinə əmək məsarifi Min ədəd yumurtaya əmək məsarifi Dənli bitkilərin bir sentnerinin satış qiyməti Çəltiyin bir sentnerinin satış qiyməti Xam pambığın bir sentnerinin satış qiyməti Şəkər çuğundurunun bir sentnerinin satış qiyməti Tütünün bir sentnerinin satış qiyməti Yaşıl çay yarpağının bir sentnerinin satış qiyməti Kartofun bir sentnerinin satış qiyməti Tərəvəzin (açıq torpaqda) bir sentnerinin satış qiyməti Bostan məhsullarının bir sentnerinin satış qiyməti Meyvə və giləmeyvənin bir sentnerinin satış qiyməti Üzümün bir sentnerinin satış qiyməti Mal-qara və quş ətinin bir sentnerinin satış qiyməti İri buynuzlu mal-qara ətinin bir sentnerinin satış qiyməti Qoyun və keçi ətinin bir sentnerinin satış qiyməti Donuz ətinin bir sentnerinin satış qiyməti Quş ətinin bir sentnerinin satış qiyməti Süd və süd məhsullarının bir sentnerinin satış qiyməti Yunun bir sentnerinin satış qiyməti Min ədəd yumurtanın satış qiyməti Gəlirlə işləyən fərdi sahibkar təsərrüfatlarının sayı Mənfəətin məbləği Zərərlə işləyən fərdi sahibkar təsərrüfatlarının sayı Zərərin məbləği Xalis mənfəət Satışdan əldə edilən gəlir Satışdan əldə edilən gəlir və zərər Bitkiçilik məhsullarının satışından əldə edilən xalis mənfəət və zərər Satılmış bitkiçilik məhsullarının rentabelliyi Heyvandarlıq məhsullarının satışından əldə edilən xalis mənfəət və zərər Satılmış heyvandarlıq məhsullarının rentabelliyi Satılmış dənli bitkilərin rentabelliyi Satılmış çəltiyin rentabelliyi Satılmış xam pambığın rentabelliyi Satılmış şəkər çuğundurunun rentabelliyi Satılmış çay yarpağının rentabelliyi Satılmış tütünün rentabelliyi Satılmış tərəvəzin rentabelliyi Satılmış kartofun rentabelliyi Satılmış bostan məhsullarının rentabelliyi Satılmış meyvə və giləmeyvənin rentabelliyi Satılmış üzümün rentabellik səviyyəsi Satılmış mal qara və quş ətinin rentabelliyi Satılmış iribuynuzlu mal-qara ətinin rentabelliyi Satılmış qoyun və keçi ətinin rentabelliyi Satılmış donuz ətinin rentabelliyi Satılmış quş ətinin rentabelliyi Satılmış süd və süd məhsullarının rentabelliyi Satılmış yunun rentabelliyi Satılmış yumurtanın rentabelliyi

Meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları

Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-iyul, 2020) (684,95 KB) 2020-ci ilin məhsulu üçün kənd təsərrüfatı bitkiləri əkinlərinin qəti uçotunun yekunları (908,51 KB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar-iyun, 2020) (418,7 KB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-iyun, 2020) (1,25 MB) İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı (Yanvar-iyun, 2020) (689,34 KB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar- may, 2020) (400,39 KB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-may, 2020) (626,86 KB) Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında, 2019-cu il (1,07 MB) Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının fəaliyyəti haqqında, 2019-cu il (821,32 KB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar- aprel, 2020) (411,79 KB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar- mart, 2020) (424,8 KB) İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı (Yanvar-mart, 2020) (1,42 MB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar- fevral, 2020) (525,67 KB) 2019-cu ildə toxumların istehsalı və dövriyyəsi (689,02 KB) 2020-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə heyvanların, quşların və arı ailələrinin sayı (1,48 MB) Çoxillik əkmələrin əkin sahəsi, məhsul yığımı və məhsuldarlığı (1,19 MB) Tarla bitkilərinin əkin sahəsi, məhsul yığımı və məhsuldarlığı (1,8 MB) Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri (2019-cu il) (594,02 KB) Şumun qaldırılması və payızlıq bitkilərin səpini (sentyabr-dekabr, 2019) (1,29 MB) 2019-cu ildə ölkədə iribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı (1,36 MB) Çoxillik əkmələrə dair statistik bülleten , 2019 (779,69 KB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-noyabr, 2019) (691,23 KB) İstehsalçıların müqaviləyə əsaslanan kənd təsərrüfatı istehsalında və fermer birliklərində iştirakına dair statistik müayinənin yekunları, 2018-ci il (990,25 KB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-oktyabr, 2019) (690,38 KB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-sentyabr, 2019) (581,88 KB) İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı (Yanvar-sentyabr, 2019) (346,01 KB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-avqust, 2019) (661,63 KB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-iyul, 2019) (770,54 KB) 2019-cu ilin məhsulu üçün kənd təsərrüfatı bitkiləri əkinlərinin qəti uçotunun yekunları (2019-cu il) (753,04 KB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-iyun, 2019) (651,18 KB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar-iyun, 2019) (585,72 KB) İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı (Yanvar-iyun, 2019) (1,05 MB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-may, 2019) (611,73 KB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar-may, 2019) (746,36 KB) Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında, 2018-ci il (1,23 MB) Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının fəaliyyəti haqqında, 2018-ci il (1,13 MB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar-aprel, 2019) (514,86 KB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar-mart, 2019) (613,87 KB) İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı (Yanvar-mart, 2019) (1,18 MB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar-fevral, 2019) (694,97 KB) 2019-cu il yanvarın 1-i vəziyyətinə heyvanların, quşların və arı ailələrinin sayı (1,48 MB) Tarla bitkilərinin əkin sahəsi, məhsul yığımı və məhsuldarlığı (1,09 MB) Çoxillik əkmələrin əkin sahəsi, məhsul yığımı və məhsuldarlığı (1,16 MB) Toxumların istehsalı və dövriyyəsi (860,26 KB) Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri (2018-ci il) (964,25 KB) Şumun qaldırılması və payızlıq bitkilərin səpini (sentyabr-dekabr, 2018) (368,36 KB) Kənd təsərrüfatı müəssisələrində damazlıq heyvanların baş sayı və satışı, 2018 (438,23 KB) 2018-ci ildə ölkədə iribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı (1,05 MB) Həyətyanı sahələrdə yetişdirilən məhsullara dair statistik müayinənin yekunları, 2018 (1,45 MB) Çoxillik əkmələrə dair statistik bülleten , 2018 (1,72 MB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-noyabr, 2018) (1,17 MB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-oktyabr, 2018) (1,2 MB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-sentyabr, 2018) (1,17 MB) İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı (Yanvar-sentyabr, 2018) (1,03 MB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-avqust, 2018) (637,04 KB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-iyul, 2018) (1,17 MB) 2018-ci ilin məhsulu üçün kənd təsərrüfatı bitkiləri əkinlərinin qəti uçotunun yekunları (806,54 KB) İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı (Yanvar-iyun, 2018) (1,01 MB) Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımı (Yanvar-iyun, 2018) (1,09 MB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar-iyun, 2018) (447,17 KB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar-may, 2018) (372,88 KB) Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında (Yanvar-dekabr, 2017) (1,46 MB) Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının fəaliyyəti haqqında (Yanvar-dekabr, 2017) (995,95 KB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar-aprel, 2018) (419,38 KB) İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, donuz və quşların baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı (Yanvar-mart, 2018) (974,15 KB) Yazlıq bitkilərin əkini (Yanvar-mart, 2018) (412,45 KB) 2018-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə heyvanların, quşların və arı ailələrinin sayı (1,02 MB)
Kənd təsərrüfatı bölməsində kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu, əsas kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, məhsul istehsalı və məhsuldarlığı, heyvanların, quşların və arı ailələrinin sayı, əsas növ heyvandarlıq məhsullarının istehsalı və s. barədə məlumatları əhatə edilir. Ölkə üzrə yekun məlumatlar iki əsas təsərrüfat kateqoriyası – kənd təsərrüfatı müəssisələri və fərdi sahibkarlar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları üzrə göstərilir. Ölkə üzrə məcmu məlumatlarla yanaşı, bitkiçiliyə və heyvandarlığa dair əsas məlumatlar regionlar üzrə də verilir.
Bundan başqa, bölməyə MDB ölkələri üzrə bəzi məlumatlar da daxil edilmişdir.
Meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları bölməsində meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatlarının fəaliyyətini əks etdirən məlumatlar verilir. Torpaq, meşə resursları və onların qorunması, balıq ovu və vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılması və mühafizəsi, ovçuluq təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri haqqında məlumatlar göstərilir.
Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri bölməsində aqrar sahədə fəaliyyət göstərən müxtəlif təşkilati-hüquqi formalı kənd təsərrüfatı müəssisələri və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri verilir. Bölmənin məlumatları müxtəlif mülkiyyət növlərinə aid olan kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının müvafiq hesabat məlumatları əsasında hazırlanmışdır. Bura kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının maya dəyəri, onların satış qiyməti və rentabelliyi, əmək məsarifi, istehsal xərclərinin strukturu, kənd təsərrüfatı müəssisələrinin sayı, onlarda çalışan işçilərin orta illik sayı, əsas fondların dəyəri və s. barədə məlumatlar daxil edilmişdir.

Şərti işarələrin izahı:
« - » hadisə baş verməmişdir
« ... » məlumat əldə edilməmişdir
« 0.0 » rəqəm istifadə olunan vahiddən kiçikdir

Qeyd:
Bəzi hallarda yekunla toplananların cəmi arasında yaranan cüzi fərq rəqəmlərin yuvarlaqlaşdırılması ilə izah olunur.
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim