AZ    EN
logo
In January-April 2024 4,3 percent more gross domestic product was produced in the country.In January-March 2024 average monthly nominal salary in the country made 985,3 manats.In January-April 2024, investments at 5230,4 million manats were directed to fixed assets.In January-February 2024 gross domestic product in amount of 18576,9 million manats was produced.In January 2024 industrial products at 5,2 billion manats were produced.For the state of 1st January of the current year winter crops for grain and green feed were sown in the area of 1025,4 thousand hectare.For the state of December 1, 2023 number of employees engaged in the country economy made 1732,6 thsd. persons.In January-April 2023, retail trade turnover increased by 2.9 percent in real terms.The foreign trade turnover of the country in January-March 2023 made 12269,3 million USD.In January-April 2023 the Republic of Azerbaijan received 522,9 thousand foreigners and stateless persons.50.2% of the total population of the country was women for the beginning of 2023.In January-March 2023, 368.9 thousand foreigners and stateless persons arrived in the Republic of Azerbaijan.In January-February 2023, retail trade turnover increased by 2.8 percent in real terms.In January-February 2023, the consumer price index was 113.9% compared to January-February 2022.50,2 percent of total number of population made up women to the beginning of 2023In 2022 cargo transportation in Azerbaijan side of the Europe-Caucasus-Asia Transport Corridor was 51420,6 thousand ton.Industrial products at 6,5 billion manats were produced in January 2023.

Digər metaməlumatlar

İqtisadi vəziyyətin proqnozlaşdırılması, iqtisadi siyasətin işlənməsi və monitorinqi üçün statistikadan istifadə etməklə iqtisadi modellərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi (429,29 KB) Statistik vahidlərin Dövlət registri əsasında istifadəçilər üçün elektron informasiya sisteminin yaradılması, aparılması və tətbiqinə dair metodoloji tövsiyələr (18,27 KB) Statistik məlumatların keyfiyyətinə nəzarət və keyfiyyətin idarə olunması, informasiya axınlarının optimallaşdırılması, respondentlərə düşən statistik yükün tənzimlənməsi sistemlərinin yaradılmasına dair metodoloji izahatlar (56,16 KB) İnzibati məlumat mənbələrindən alınan məlumatların statistika məlumatlarının hazırlanması mərhələlərinə, o cümlədən registr və hesabat sisteminə inteqrasiya olunmasına dair tövsiyələr (59,24 KB) Statistik müşahidələrin keçirilməsi metodologiyasının yeni tələblərinə uyğun olaraq müəssisə qruplarının uçotunun təşkilinə dair metodologiya (83,52 KB) Seçmə müşahidələrin təşkilinə dair metodoloji planların tərtibi üçün metodoloji tövsiyə (35,21 KB) Statistik müşahidələrin keçirilməsi metodologiyasının yeni tələblərinə (müəssisə qruplarının uçotu, maliyyə əlaqələrinin əks olunması və s.) uyğun olaraq statistik registrin aparılması, formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsinə dair metodoloji izahatlar (59,44 KB) Statistik müşahidələrin keçirilməsi metodologiyasınıın yeni tələblərinə uyğun olaraq statistik registrin aparılması və formalaşdırılması üzrə metodoloji göstərişlər (47,08 KB) Statistik müşahidələrin keçirilməsi metodologiyasının yeni tələblərinə uyğun olaraq müəssisə qruplarının uçotunun təşkilinə dair metodologiya (83,45 KB) Statistik vahidlərin Dövlət registrində baş verən dəyişikliklərin tədqiqi konsepsiyası (110,66 KB)

Demoqrafiya və sosial statistika

İqtisadi statistika

Beynəlxalq müqayisələrin aparılması üçün təmsilçi-istehlak mallarının müşahidəsi və orta illik qiymətlərin hesablanmasına dair qaydalar (60,74 KB) İstehlak qiymətləri indeksinin hesablanmasına dair metodoloji vəsait (94,82 KB) İstehlak qiymətləri indeksinin mövsümi təshihi (2,35 MB) İstehlak qiymətlərinin bazis indeksinin (baza inflyasiyasının) hesablanması üzrə metodoloji tövsiyələr. (7,92 KB) Xidmət tarifləri üzərində statistika müşahidəsinin təşkili və qiymət indekslərinin hesablanmasına dair metodoloji tövsiyələr (144,08 KB) Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq məhsullarının istehsalçı qiymətlərinin müşahidəsi və qiymət indekslərinin hesablanmasına dair metodoloji tövsiyələr (101,52 KB) Mal və xidmətlərin istehlak qiymətləri və tariflərinin qeydiyyatının müntəzəm yoxlanılmasının təşkili üzrə tövsiyələr (13,61 KB) Ticarət şəbəkələrində satılan məhsulların skan olunmuş məlumatlarından istifadə etməklə istehlak qiymətləri indeksinin hesablanmasına dair metodoloji tövsiyələr (95,42 KB) Dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymət və tariflərin hesablanmasina dair metodoloji tövsiyələr (21,46 KB) Topdansatış məhsullarının qiymət indekslərinin hesablanmasına dair metodoloji izahlar (95,55 KB) Turizm sahəsində qiymət indekslərinin hesablanmasina dair metodoloji tövsiyələr (145,12 KB) Mənzil bazarında qiymətlərin müşahidəsi və qiymət indekslərinin hesablanmasına dair metodologiya (70,45 KB)

Digər sahələr

Ev təsərrüfatları büdcəsi (1,12 MB)
etsim