I. İstifadə təlimatı İstifadə statistikası sayğacı 
  • II. Statistik Məlumatların Buraxılış Təqvimi

III. Mətbu məlumatların yayım təqviminin təqdim edilməsi

  •       2018-ci ilin birinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi
  •       2018-ci ilin ikinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi
  •       2018-ci ilin üçüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi