I. İstifadə təlimatı

İstifadə statistikası sayğacı   

II. Statistik Məlumatların Buraxılış Təqvimi

III. Mətbu məlumatların yayım təqviminin təqdim edilməsi

  •   2018-ci ilin birinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi
  •   2018-ci ilin ikinci rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi
  •   2018-ci ilin üçüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi
  •   2018-ci ilin dördüncü rübü üzrə mətbu məlumatların yayılması təqvimi