logo
Ölkə əhalisinin sayı 2019-cu il iyul ayının 1-i vəziyyətinə 10019575 nəfərə çatmışdır. 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,5 faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal edilmişdir. 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında əsas kapitala 7395,5 milyon manat vəsait yönəldilmişdir 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında sənayenin qeyri neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 15,8 faiz artmışdır. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 16866,2 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri 21,1 milyard manata bərabər olmuşdur. 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 2,7 faiz bahalaşmışdır. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında orta aylıq nominal əməkhaqqı 585,2 manat olmuşdur. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin avtomobil yollarında 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,0 faiz çox yol-nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 25141,6 min ton, yük dövriyyəsi isə 5301,0 milyon ton-km olmuşdur. 2019-cu il avqust ayının 5-nə olan məlumata əsasən respublikanın 22 rayonunda və Naxçıvan Muxtar Respublikasında dənlilərin və dənli paxlalı (qarğıdalısız) bitkilərin biçini tam başa çatmışdır. 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycana 1410,7 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir.
Son yenilənmə: 26.12.2018

İnformasiya cəmiyyəti

Telefon rabitəsi üzrə əsas infrastruktur göstəriciləri Ev təsərrüfatlarında kompüterlərin mövcudluğu Əhalinin kompüterlərdən istifadəsi Ev təsərrüfatlarının internetə çıxış imkanları Əhalinin internetdən istifadəsi İnternetə qoşularkən təhlükəsizlik tədbirləri və problemlər Elektron biliklər
 • Ev təsərrüfatlarında İKT avadanlıqlarının mövcudluğu
 • Sabit şəbəkə telefonlarının və mobil telefon abunəçilərinin sayı Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən sabit şəbəkə telefonları və mobil abunəçilərinin sayı Televiziya verilişlərini qəbul etmə vasitələrinə görə televizorların bölgüsü Ev təsərrüfatlarında kompüterlərin mövcudluğu, ədədlə Ev təsərrüfatlarında olan kompüterlərin regionlar üzrə bölgüsü Kompüteri olan ev təsərrüfatlarının ölkə üzrə ev təsərrüfatlarında payı (ailə üzvlərinin sayına görə) Kompüteri olan ev təsərrüfatlarının ölkə üzrə ev təsərrüfatlarında payı (orta aylıq gəlirin həcminə görə) Ev təsərrüfatlarında mövcud olan kompüterlərin növlər üzrə bölgüsü Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən kompüterlərin sayı Evdə (mənzildə) İnternetə çıxışı olan ev təsərrüfatlarının ölkə üzrə bütün ev təsərrüfatlarında payı İnternetə qoşulma növlərinə görə avadanlıqların bölgüsü Evdə (mənzildə) İnternetə çıxışın olmaması səbəbləri Kompüterdən istifadə tezliyi (son 3 ay ərzində) Kompüterdən istifadə yeri (son 3 ay ərzində) Kompüter istifadəçilərinin yaş tərkibi Kompüter istifadəçilərinin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü İnternetdən istifadə tezliyi İnternetdən istifadə yeri İnternet istifadəçilərinin yaş tərkibi İnternet istifadəçilərinin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü İnternet şəbəkəsindən istifadənin məqsədləri və xarakteri Kompüterlə bağlı biliklərin əldə edilməsi və standart proqram paketlərindən istifadə Hər 100 nəfərə düşən kompüter istifadəçilərinin sayı Hər 100 nəfərə düşən internet istifadəçilərinin sayı
  Müəssisələrdə kompüterlərin mövcudluğu və istifadəsi Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə olunması Müəssisələrin internetə çıxış imkanları Müəssisələrdə internetdən istifadə olunması Müəssisələrdə internetdən istifadənin məqsədləri və xarakteri
 • Müəssisələr üzrə əlavə cədvəllər
 • İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə müəssisələrdə kompüterlərin mövcudluğu İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kompüterlərdən istifadə edən müəssisələrin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kompüterlərdən istifadə edən müəssisələrin fəaliyyət göstərən müəssisələrdə xüsusi çəkisi Müəssisələrin istifadə etdiyi İKT şəbəkələrinə görə bölgüsü Kompüterlərdən istifadə etmiş müəssisələrin işçilərinin sayına görə bölgüsü Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin sayı, işlədikləri müəssisələrin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin kompüteri olan müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbəti Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbəti Kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin cins tərkibi İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə internetə çıxışı olan müəssisələrin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə internetə çıxış olan müəssisələrin kompüterdən istifadə etmiş müəssisələrin sayında xüsusi çəkisi İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə internetə çıxışı olan müəssisələrin bütün müəssisələrin ümumi sayında xüsusi çəkisi Müəssisələrdə internetdən istifadə etmiş işçilərin sayı, nəfər, işlədikləri müəssisələrin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə Müəssisələrdə internetdən istifadə etmiş işçilərin internetə çıxışı olan müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbətən Müəssisələrdə İnternetdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə işləyən işçilərin siyahı sayına nisbətən Müəssisələrdə İnternetdən istifadə etmiş işçilərin cins tərkibi İnternetə qoşulma növünə görə müəssisələrin bölgüsü Müəssisələrin İnternetdən istifadə məqsədlərinə görə bölgüsü Dövlət orqanları ilə İnternet vasitəsilə əlaqə, iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə İnternetdə Veb-səhifəsi (Web Site, Web Page) olan müəssisələrin sayı
  Regionlar üzrə müəssisələrdə kompüterlərin mövcudluğu Regionlar üzrə kompüterlərdən istifadə edən müəssisələrin sayı Regionlar üzrə kompüterlərdən istifadə edən müəssisələrin fəaliyyət göstərən müəssisələrdə xüsusi çəkisi Kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin sayı Kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin kompüteri olan müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbəti Kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbəti Regionlar üzrə internetə çıxışı olan müəssisələrin sayı Regionlar üzrə internetə çıxışı olan müəssisələrin kompüterdən istifadə etmiş müəssisələrin sayında xüsusi çəkisi Regionlar üzrə internetə çıxış olan müəssisələrin bütün müəssisələrin ümumi sayında xüsusi çəkisi Müəssisələrdə internetə çıxışı olan kompüterlərin sayı Müəssisələrdə internetə çıxışı olan kompüterlərin bütün kompüterlərin ümumi sayında xüsusi çəkisi Müəssisələrdə kompüterlərin internetə çıxış imkanları, regionlar üzrə Müəssisələrdə internetə çıxışı olan kompüterlərin bütün kompüterlərin ümumi sayında xüsusi çəkisi İnternetə qoşulmuş müəssisələrin işçilərinin sayına görə bölgüsü İnternetdən istifadə etmiş işçilərin sayı, regionlar üzrə İnternetdən istifadə etmiş işçilərin internetə çıxışı olan müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbətən İnternetdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə işləyən işçilərin siyahı sayına nisbətən
  Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti - 2017-ci il üzrə İKT sektoruna dair məlumatların əldə olunması məqsədilə ölkənin regionları üzrə proporsional qaydada, təsadüfi metodla seçilmiş ev təsərrüfatlarında 7 yaş və ondan yuxarı olan 26,6 min ailə üzvü arasında sorğu aparılmış, kənd təsərrüfatı, işçilərinin sayı 5 nəfərdən az olan ticarət müəssisələri istisna olmaqla fəaliyyət göstərən bütün hüquqi şəxslər uçota cəlb olunmuşdur. Hüquqi şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar bu müşahidəyə cəlb olunmamışdır.
  Məcmuədə 2012-2017-ci illər üzrə ev təsərrüfatlarında və müəssisələrdə İKT sistemləri, kompüterlərin mövcudluğu və onlardan istifadə olunması, internetə çıxış imkanları, əhalinin elektron bilikləri, ümumtəhsil müəssisələrində İKT avadanlıqlarının mövcudluğu, İKT sektorunun əsas makro göstəriciləri və İKT məhsullarının idxalı və ixracı haqqında geniş məlumatlar əks olunmuşdur.


  Məcmuədə istifadə olunmuş şərti işarələr:
  « - » hadisə baş verməmişdir;
  « ... » məlumat əldə edilməmişdir;
  « 0 » rəqəm istifadə olunan vahiddən olduqca kiçikdir.

  Qeyd:
  Bəzi hallarda yekunla toplananların cəmi arasında yaranan cüzi fərq rəqəmlərin yuvarlaqlaşdırılması ilə izah olunur. Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilər üzrə məlumatlar verilməmiş, seçmə müşahidə məlumatlarının ölkə üzrə qiymətləndirilməsində isə ölkənin bütün əhalisi nəzərə alınmışdır.
  un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim