logo
Son yenilənmə: 07.12.2018

İnformasiya cəmiyyəti

Telefon rabitəsi üzrə əsas infrastruktur göstəriciləri Ev təsərrüfatlarında kompüterlərin mövcudluğu Əhalinin kompüterlərdən istifadəsi Ev təsərrüfatlarının internetə çıxış imkanları Əhalinin internetdən istifadəsi İnternetə qoşularkən təhlükəsizlik tədbirləri və problemlər Elektron biliklər
 • Ev təsərrüfatlarında İKT avadanlıqlarının mövcudluğu
 • Sabit şəbəkə telefonlarının və mobil telefon abunəçilərinin sayı Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən sabit şəbəkə telefonları və mobil abunəçilərinin sayı Televiziya verilişlərini qəbul etmə vasitələrinə görə televizorların bölgüsü Ev təsərrüfatlarında kompüterlərin mövcudluğu, ədədlə Ev təsərrüfatlarında olan kompüterlərin regionlar üzrə bölgüsü Kompüteri olan ev təsərrüfatlarının ölkə üzrə ev təsərrüfatlarında payı (ailə üzvlərinin sayına görə) Kompüteri olan ev təsərrüfatlarının ölkə üzrə ev təsərrüfatlarında payı (orta aylıq gəlirin həcminə görə) Ev təsərrüfatlarında mövcud olan kompüterlərin növlər üzrə bölgüsü Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən kompüterlərin sayı Evdə (mənzildə) İnternetə çıxışı olan ev təsərrüfatlarının ölkə üzrə bütün ev təsərrüfatlarında payı İnternetə qoşulma növlərinə görə avadanlıqların bölgüsü Evdə (mənzildə) İnternetə çıxışın olmaması səbəbləri Kompüterdən istifadə tezliyi (son 3 ay ərzində) Kompüterdən istifadə yeri (son 3 ay ərzində) Kompüter istifadəçilərinin yaş tərkibi Kompüter istifadəçilərinin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü İnternetdən istifadə tezliyi İnternetdən istifadə yeri İnternet istifadəçilərinin yaş tərkibi İnternet istifadəçilərinin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü İnternet şəbəkəsindən istifadənin məqsədləri və xarakteri Kompüterlə bağlı biliklərin əldə edilməsi və standart proqram paketlərindən istifadə Hər 100 nəfərə düşən kompüter istifadəçilərinin sayı Hər 100 nəfərə düşən internet istifadəçilərinin sayı
  Müəssisələrdə kompüterlərin mövcudluğu və istifadəsi Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə olunması Müəssisələrin internetə çıxış imkanları Müəssisələrdə internetdən istifadə olunması Müəssisələrdə internetdən istifadənin məqsədləri və xarakteri
 • Müəssisələr üzrə əlavə cədvəllər
 • İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə müəssisələrdə kompüterlərin mövcudluğu İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kompüterlərdən istifadə edən müəssisələrin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kompüterlərdən istifadə edən müəssisələrin fəaliyyət göstərən müəssisələrdə xüsusi çəkisi Müəssisələrin istifadə etdiyi İKT şəbəkələrinə görə bölgüsü Kompüterlərdən istifadə etmiş müəssisələrin işçilərinin sayına görə bölgüsü Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin sayı, işlədikləri müəssisələrin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin kompüteri olan müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbəti Müəssisələrdə kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbəti Kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin cins tərkibi İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə internetə çıxışı olan müəssisələrin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə internetə çıxış olan müəssisələrin kompüterdən istifadə etmiş müəssisələrin sayında xüsusi çəkisi İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə internetə çıxışı olan müəssisələrin bütün müəssisələrin ümumi sayında xüsusi çəkisi Müəssisələrdə internetdən istifadə etmiş işçilərin sayı, nəfər, işlədikləri müəssisələrin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə Müəssisələrdə internetdən istifadə etmiş işçilərin internetə çıxışı olan müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbətən Müəssisələrdə İnternetdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə işləyən işçilərin siyahı sayına nisbətən Müəssisələrdə İnternetdən istifadə etmiş işçilərin cins tərkibi İnternetə qoşulma növünə görə müəssisələrin bölgüsü Müəssisələrin İnternetdən istifadə məqsədlərinə görə bölgüsü Dövlət orqanları ilə İnternet vasitəsilə əlaqə, iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə İnternetdə Veb-səhifəsi (Web Site, Web Page) olan müəssisələrin sayı
  Regionlar üzrə müəssisələrdə kompüterlərin mövcudluğu Regionlar üzrə kompüterlərdən istifadə edən müəssisələrin sayı Regionlar üzrə kompüterlərdən istifadə edən müəssisələrin fəaliyyət göstərən müəssisələrdə xüsusi çəkisi Kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin sayı Kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin kompüteri olan müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbəti Kompüterlərdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbəti Regionlar üzrə internetə çıxışı olan müəssisələrin sayı Regionlar üzrə internetə çıxışı olan müəssisələrin kompüterdən istifadə etmiş müəssisələrin sayında xüsusi çəkisi Regionlar üzrə internetə çıxış olan müəssisələrin bütün müəssisələrin ümumi sayında xüsusi çəkisi Müəssisələrdə internetə çıxışı olan kompüterlərin sayı Müəssisələrdə internetə çıxışı olan kompüterlərin bütün kompüterlərin ümumi sayında xüsusi çəkisi Müəssisələrdə kompüterlərin internetə çıxış imkanları, regionlar üzrə Müəssisələrdə internetə çıxışı olan kompüterlərin bütün kompüterlərin ümumi sayında xüsusi çəkisi İnternetə qoşulmuş müəssisələrin işçilərinin sayına görə bölgüsü İnternetdən istifadə etmiş işçilərin sayı, regionlar üzrə İnternetdən istifadə etmiş işçilərin internetə çıxışı olan müəssisələrdə işləyən bütün işçilərin siyahı sayına nisbətən İnternetdən istifadə etmiş işçilərin fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrdə işləyən işçilərin siyahı sayına nisbətən
  “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 02 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş və Strategiyada bu sahənin inkişafı üzrə 2020-ci ilə kimi konkret məqsəd və vəzifələr müəyyən edilmişdir.
  Azərbaycanda İKT-nin inkişafı üzrə görülmüş işlər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da öz əksini tapmaqdadır. Belə ki, Azərbaycan Dünya İqtisadi Forumunun “Qlobal İnformasiya Texnologiyaları 2016” hesabatında “Şəbəkələşmə Hazırlığı İndeksi”nə görə əvvəlki mövqeyindən 4 pillə irəliləyərək dünyanın 139 ölkəsi arasında 53-cü yerə yüksəlmiş, habelə həmin hesabatda hökumətin gələcəklə bağlı İKT sektoruna yanaşması üzrə dünya ölkələri arasında 8-ci yeri, İKT sektorunun təbliğində hökumətin uğuruna görə 8-ci, hökumətin xidmətlərinin səmərəliliyində İKT-dən istifadə üzrə isə 12-ci yeri tutmuşdur. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının “İnformasiya cəmiyyətinin ölçülməsi 2015” hesabatında isə Azərbaycan “İKT İnkişaf İndeksi”nə görə 167 ölkə arasında 67-ci yerdə qərarlaşmışdır. Həmin hesabatda İKT Qiymət Səbəti İndeksi üzrə isə Azərbaycan 170 ölkə içərisində 60-cı yerdə mövqe tutmuşdur.
  2015-ci il üzrə yeni məlumatların əldə olunması məqsədilə ölkənin regionları üzrə proporsional qaydada, təsadüfi seçmə metodu ilə ev təsərrüfatlarında 7 yaş və ondan yuxarı olan 28,2 min ailə üzvü arasında sorğu aparılmış, kənd təsərrüfatı və işçilərinin sayı 5 nəfərdən az olan ticarət müəssisələri istisna olmaqla fəaliyyət göstərən bütün hüquqi şəxslər uçota cəlb olunmuşdur. Toplanmış statistik məlumatların təhlili göstərmişdir ki, 2015-ci ildə ölkədə İKT avadanlıqlarının sayı və onlardan istifadə səviyyəsi artmışdır. İKT-nin tətbiqi ölkədə fəaliyyət göstərən müəssisələrdə sürətlə inkişaf etmiş, il ərzində müəssisələrdə olan kompyuterlərin, internetə qoşulmuş müəssisələrin sayı artmışdır. Dövlət orqanları ilə 7469 müəssisə internet vasitəsilə əlaqə yaratmış və onların sayı 2005-ci illə müqayisədə 36,8 dəfə, 2014-cü illə müqayisədə 3,9 faiz artmışdır.
  Külliyyatda 2010-2016-cı illər üzrə ev təsərrüfatlarında və müəssisələrdə İKT sistemləri, kompyuterlərin mövcudluğu və onlardan istifadə olunması, internetə çıxış imkanları, istifadəsi, əhalinin elektron bilikləri, habelə İKT sektoru üzrə əsas makro göstəricilər və İKT məhsullarının idxalı və ixracı haqqında geniş məlumatlar əks olunmuşdur. Məcmuənin quruluşu, verilmiş məlumatların seçimi və onların ölçü vahidlərinin müəyyənləşdirilməsi, göstəricilərin ardıcıllığı və digər metodoloji işlərin aparılması beynəlxalq təşkilatların müvafiq tövsiyələri əsasında tərtib olunmuşdur. Nəşrin giriş hissəsində məlumatlar daha qısa və yığcam verilmiş, digər bölmələrdə oxşar məlumatlar daha ətraflı təhlil olunaraq cədvəl şəklində əks olunmuşdur.


  Məcmuədə istifadə olunmuş şərti işarələr:
  « - » hadisə baş verməmişdir;
  « ... » məlumat əldə edilməmişdir;
  « 0 » rəqəm istifadə olunan vahiddən olduqca kiçikdir.

  Qeyd:
  Bəzi hallarda yekunla toplananların cəmi arasında yaranan cüzi fərq rəqəmlərin yuvarlaqlaşdırılması ilə izah olunur. Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilər üzrə məlumatlar verilməmiş, seçmə müşahidə məlumatlarının ölkə üzrə qiymətləndirilməsində isə ölkənin bütün əhalisi nəzərə alınmışdır.
  un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim