AZ    EN
logo

Məlumatların yayılmasının xüsusi standartı (MYXS)

Məlumatların yayılmasının xüsusi standartı (MYXS) Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) tərəfindən beynəlxalq kapital bazarlarına çıxışı olan və ya bu çıxışı əldə etməyə cəhd edən BVF-ə üzv-dövlətlər üçün özünün iqtisadi və maliyyə məlumatlarını ictimaiyyətə təqdim edilməsi sahəsində göstəriş kimi 1996-cı ildə yaradılmışdır. MYXS-in məqsədi əlçatan, vaxtlı-vaxtında olan və dolğun statistikanın həcmini artırmaqla əsaslandırılmış makroiqtisadi siyasətin həyata keçirilməsinə və maliyyə bazarlarının fəaliyyət göstərməsinə kömək etməkdən ibarətdir. MYXS-in əsas prinsipi isə ondan ibarətdir ki, standarta qoşulmuş üzv-dövlət MYXS-ə riayət edəcəyi barədə maliyyə bazarlarının iştirakçılarını və ictimaiyyəti məlumatlandırır. Bu prinsipin əsasında MYXS-in iki xüsusiyyəti durur:
- MYXS məlumat istifadəçiləri tərəfindən müşahidə və nəzarət edilə bilən elementlərdən ibarətdir;
- elektron elanlar lövhəsi (http://dsbb.imf.org/) ölkələr haqqında məlumat əldə etmək üçün geniş imkanlar açır.
MYXS-də nəzərdə tutulmuş məlumatlar iqtisadiyyatın 4 sektorunu əhatə edir: real, vergi-büdcə, maliyyə və xarici.
MYXS-ə qoşulmuş dövlətlərin siyahısına bu və ya digər olkənin daxil edilməsi həmin ölkənin statistika sahəsində müəyyən olunmuş beynəlxalq tələblərə cavab verməsinin göstəricisidir.

un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim