AZ    EN
logo
Son yenilənmə: 10.06.2024

Gender göstəriciləri


Azərbaycanda qadınlar və kişilər

Metodoloji izahlar Əhalinin sayı və təbii hərəkəti Qadın və kişilərin sayı 2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə əhalinin cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü 2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə əhalinin cins bölgüsündə sayı Əhalinin median yaşı Demoqrafik asılılıq əmsalı 15 və yuxarı yaşda şəxslər arasında qadınların xüsusi çəkisi 2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə qadın və kişilərin yaş qruplarına görə bölgüsü 2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə 14-29 yaşda olan əhalinin cins bölgüsündə sayı Şəhər və kənd yerləri üzrə doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu Sağlam ömür uzunluğu Şəhər və kənd yerləri üzrə 60 yaşda əhalinin gözlənilən ömür uzunluğu 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu Şəhər və kənd yerlərində ümumi nəsilvermə əmsalı Əhalinin təkrar istehsalının ümumi əmsalları Şəhər və kənd yerləri üzrə 15-19 yaşda qadınların doğum əmsalı Ananın yaşına görə diri doğulanların sayı və faiz bölgüsü Doğumun yaş əmsalları Doğum zamanı ananın orta yaşı Şəhər və kənd yerləri üzrə doğulan uşaqların cins nisbəti 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə doğulan uşaqların cins nisbəti Doğum ardıcıllığı və cins üzrə diri doğulanların sayı Doğum ardıcıllığı üzrə doğulan uşaqların cins nisbəti Rəsmi qeydə alınmış nikahda olan analar tərəfindən diri doğulan uşaqların doğum ardıcıllığına və cinsinə görə sayı Rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan analar tərəfindən diri doğulan uşaqların doğum ardıcıllığına və cinsinə görə sayı Rəsmi qeydə alınmış nikahda olan anaların yaşına və doğum ardıcıllığına görə 2022-ci ildə diri doğulan uşaqların sayı Ananın nikah vəziyyətinə görə diri doğulan uşaqların sayı 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı Qadınların nikah vəziyyəti və doğduğu uşaqların sayına görə bölgüsü Doğulan əkizlərin, üçəmlərin və dördəmlərin cins üzrə sayı 2022-ci ildə cins və yaş qrupları üzrə ölüm əmsalları 2022-ci ildə əhali arasında ölümün əsas səbəbləri 2022-ci ildə əhalinin yaş qrupları üzrə ölümün əsas səbəbləri Əmək qabiliyyətli yaşda ölənlərin sayı Şəhər və kənd yerlərində ana ölümü Şəhər və kənd yerlərində körpə ölümü Şəhər və kənd yerlərində 5 yaşadək uşaq ölümü 2022-ci ildə ölümün əsas səbəbləri üzrə 1 yaşadək ölən uşaqların sayı 2022-ci ildə ölümün əsas səbəbləri üzrə 5 yaşadək ölən uşaqların sayı Perinatal, neonatal və post-neonatal ölümün əmsalı Yol nəqliyyat hadisələri nəticəsində ölüm səviyyəsi 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə doğulanların və ölənlərin sayı Rəsmi orqanlar tərəfindən qeydə alınmış nikah və boşanmalar 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə rəsmi qeydə alınmış nikah və boşanmaların sayı və ümumi əmsalları Rəsmi orqanlar tərəfindən qeydə alınmış nikaha daxil olanların orta yaşı Nikahları rəsmi qeydə alınmış 18 yaşadək gəlin və bəylərin sayı 2022-ci ildə bəy və gəlinin yaş qruplarına görə nikahların sayı 2022-ci ildə bəy və gəlinin yaş qruplarına görə nikah vəziyyəti 2022-сi ildə nikahın davametmə müddətinə və boşananların yaş qruplarına görə boşanmalar Əhalinin yaş qrupları üzrə nikah vəziyyəti 18 yaşadək uşaqları olan ev təsərrüfatlarının uşaqların sayına görə bölgüsü Tək valideyn və onun uşaqlarından ibarət ev təsərrüfatları 2022-ci ildə miqrantların cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü 2022-ci ildə xarici ölkələrə səfər etmiş Azərbaycan vətəndaşlarının və Azərbaycana səfər etmiş əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin cins bölgüsü
Metodoloji izahlar 15 və yuxarı yaşlı əhalinin savadlılıq səviyyəsi Təhsilini 1-ci sinifdən başlamaqla 5-ci sinfə qədər başa vurmuş şagirdlərin xüsusi çəkisi Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 3 yaşadək uşaqların sayı 2023-cü ilin əvvəlinə məktəbəqədər təhsillə əhatə olunmuş 3 və yuxarı yaşda uşaqların sayı Təhsildə gender bərabərliyi indeksi 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə təhsil müəssisələrinin tipləri üzrə təhsilalanların sayı 2023-cü ilin əvvəlinə peşə təhsili müəssisələrində tələbələrin cins və yaş üzrə bölgüsü 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət ali təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü Azərbaycan Respublikasında 2022-ci ildə əyani ümumi təhsil müəssisələrini bitirmiş və tam orta təhsil haqqında attestat alaraq həmin il ölkənin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş tələbələrin cins üzrə bölgüsü 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə əyani ümumi təhsil müəssisələrində rəhbər işçilər 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim heyəti 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim heyəti 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim heyəti 2022/2023-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət tədris müəssisələrinin növləri üzrə pedaqoji işçilər 2022/2023-cü tədris ili üzrə müəllimlərin nisbəti: (a) məktəbəqədər təhsil müəssisələri üzrə; (b)ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə; (c) ümumi orta və tam orta təhsil səviyyəsi üzrə Təşkil olunmuş təlimin formalarında (hazırlıq) iştirak səviyyəsi (rəsmi müəyyən edilmiş ibtidai təhsil yaşına 1 il qalmış) Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xəstəliyin növləri üzrə xüsusi məktəblər və internat məktəbləri 2023-cü ilin əvvəlinə еlmin sаhələri bölgüsündə fəlsəfə dоktоru prоqrаmı üzrə təhsil аlаnlаr 2023-cü ilin əvvəlinə fəlsəfə dоktоru prоqrаmı üzrə təhsil аlаnlаrın yaş qruplarına görə bölgüsü 2023-cü ilin əvvəlinə еlmin sаhələri bölgüsündə elmlər dоktоru prоqrаmı üzrə təhsil аlаnlаr 2023-cü ilin əvvəlinə elmlər dоktоru prоqrаmı üzrə təhsil аlаnlаrın yaş qruplarına görə bölgüsü Fəlsəfə dоktоru hаzırlаyаn elmi rəhbərlərin alimlik dərəcəsi 2023-cü ilin əvvəlinə еlmin sаhələri üzrə tədqiqаtçılаr, аkаdеmik və müxbir üzvlərin sayı
Metodoloji izahlar 2022-ci ildə məşğulluq və işsizlik İşsizliyin səviyyəsi 2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə muzdlu işçilərin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə bölgüsü 2022-ci ildə iqtisadi fəaliyyət növləri və cins üzrə muzdlu işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə 2022-ci ildə qadınların və kişilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 2022-ci ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə istehsalatda bədbəxt hadisələr zamanı əmək qabiliyyətini itirən və ölənlərin sayı 2022-ci ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə istehsalatda ölənlərin sayı 2022-ci ildə sənayedə əlverişli olmayan əmək şəraitində çalışanların cins üzrə bölgüsü 2022-ci ildə tikintidə əlverişli olmayan əmək şəraitində çalışanların cins üzrə bölgüsü 2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə dövlət qulluğunun vəzifələrini tutmuş işçilərin cins və yaş qruplarına görə bölgüsü 2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə dövlət qulluğunun vəzifələrini tutmuş qadınların sayı və yaş qruplarına görə bölgüsü 2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə dövlət qulluğunun vəzifələrini tutmuş kişilərin sayı və yaş qruplarına görə bölgüsü 2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə dövlət qulluğunun yardımçı vəzifələrini tutmuş işçilərin cins və yaş qruplarına görə bölgüsü 2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə fəaliyyət növləri üzrə fərdi sahibkarların gender bölgüsü 2023-cü il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları və inzibati ərazi vahidləri üzrə fərdi sahibkarların gender bölgüsü Hakimlərin cins üzrə bölgüsü Rəhbər vəzifədə çalışan qadınların sayı

Azərbaycanda gender bərabərliyini əks etdirən kompleks statistik göstəricilər sistemi

Azərbaycanda qadın və kişilərin bərabər hüquq və imkan azadlıqları siyasətinin məqsəd və vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:
Ümumbəşəri insan haqları baxımından hər iki cinsdən olanların haqlarının qorunması və möhkəmləndirilməsi, qadın və kişilərin bu haqlardan istifadə etməsi üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi.
İdarəçilikdə və qərar qəbul etmək səviyyəsində qadın və kişilərin bərabər iştirakı üçün şəraitin yaradılması, demokratik təmsilçiliyin yaxşılaşdırılması və inkişafı.
Qadın və kişilərin əmək bazarında, biznesdə və maliyyə sferasında bərabər iştirakına şərait yaradılması, hər bir vətəndaşın iqtisadi müstəqilliyinin inkişafı üçün şəraitin yaradılması.

Aşağıdakıların həyata keçirilməsi üçün şəraitin yaradılması:
-qadın və kişilərin ömür uzunluğunun yüksəldilməsi;
-uşaq və ana ölümü səviyyəsinin azaldılması;
-qadın və kişilərin reproduktiv sağlamlığının yaxşılaşdırılması.
Əhalinin aztəminatlı təbəqələrinin (qaçqınlar və məcburi köçkünlər, əlillər, tənha analar ) müdafiə olunması və onların problemlərinin həllinə kömək edilməsi.
Təhsil sistemində qadın və kişilərin bərabər iştirakına şərait yaradılması. Qız və oğlanların təhsil alması üçün sosial stereotiplərin möhkəmləndirilməsi və bərabər təhsil almaq imkanlarının saxlanması tədbirlərinin görülməsi. Cəmiyyətdə cinsi bərabərlik ideyalarının yayılması üçün bir mexanizm kimi təhsil sisteminin inkişafı.
Həm qadınlar, həm də kişilər üçün peşə fəaliyyəti ilə ailə həyatının harmonik və səmərəli şəkildə uzlaşdırılmasına kömək etmək.

Qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması:
-məişət zorakılığının kökünün kəsilməsi;
-qaçqınlar və məcburi köçkünlərin məruz qaldığı zorakılığın nəticələrinin aradan qaldırılması.
Sosial uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasının vacibliyinin başa düşülməsinə kömək edilməsi və qadınla kişilərin arasında məsuliyyətin bölünməsi.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi həyatın bütün sahələrində qadın və kişilərin bərabərliyi ideyalarını ifadə edir.
Bütün bunlar cəmiyyətdə gender qeyri-bərabərliyinin ləğv edilməsi və genderə görə balanslaşdırılmış siyasətin inkişafı üçün əsasdır.
Azərbaycan Respublikası 1995-ci ildə qadınlara qarşı bütün növ ayrı-seçkiliyin ləğv olunması barədə Konvensiyanı, eləcə də insan haqları üzrə əsas beynəlxalq sənədləri qəbul etmiş və onlara qoşulmuşdur.
Gender problemləri ölkə rəhbərliyinin daimi diqqət mərkəzindədir və milli siyasətin prioritet məsələlərindən birinə çevrilmişdir.

Şərti işarələr:
« - » məlumat yoxdur.
« ... » məlumat işlənməmişdir.
« 0 və ya 0,0 » məlumat uyğun ölçü vahidindən olduqca kiçikdir.
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim