home envelope sitemap
logo
Cari ilin yanvar-iyun aylarında pensiya və müavinətlərin maliyyələşdirilməsinə 1792,8 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,7 faiz çox sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 7457,3 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 167 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmişdir. 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri 20,1 milyard manat olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarında istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2,8 faiz bahalaşmışdır. 2018-ci il iyulun 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,2 faiz artmışdır. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 25675,5 min ton olunmuşdur. 2018-ci il iyul ayının 23-nə olan məlumata əsasən biçilməsi nəzərdə tutulmuş 1049,3 min hektar sahənin 974,3 min hektarı və ya 92,9 faizi biçilərək məhsulu yığılmışdır. 2018-ci ilin birinci yarısında ölkənin ümumi daxili məhsulu 1,3 faiz artaraq 37009,1 milyon manata çatmışdır. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 6331,7 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında 23,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir 2018-ci ilin yanvar-may aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 541,0 manat olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri 17,1 milyard manata bərabər olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 160 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmişdir. 2018-ci il iyunun 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,3 faiz artaraq 1545,4 min nəfər olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,0 faiz bahalaşmışdır. 2018-ci ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycana dünyanın 184 ölkəsindən ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,1 faiz çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2018-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin ümumi daxili məhsulu əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 1,1 faiz artaraq 29294,0 milyon manata çatmışdır. Ölkə əhalisinin sayı 2018-ci il mart ayının 1-i vəziyyətinə 9911472 nəfərə çatmışdır.
Son yenilənmə: 07.08.2017

Gender göstəriciləri


Azərbaycanda qadınlar və kişilər

Metodoloji izahlar 1926–2017-ci illərdə əhalinin sayı və təbii hərəkəti Qadın və kişilərin sayı 2017-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə əhalinin cins və yaş üzrə bölgüsü 15 və yuxarı yaşda şəxslər arasında qadınların xüsusi çəkisi 2017-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə qadın və kişilərin yaş qruplarına görə bölgüsü 1970–2016-cı illərdə şəhər və kənd yerləri üzrə doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu Sağlam ömür uzunluğu 2000–2016-cı illərdə şəhər və kənd yerləri üzrə 60 yaşda əhalinin gözlənilən ömür uzunluğu, 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu 1975–2016-cı illərdə şəhər və kənd yerlərində ümumi nəsilvermə əmsalı 2000–2016-cı illərdə şəhər və kənd yerləri üzrə 15-19 yaşda qadınların doğum əmsalı 1990–2016-cı illərdə şəhər və kənd yerləri üzrə doğulan uşaqların cins nisbəti 2016-cı ildə yaş qrupları üzrə ölüm əmsalları 2016-cı ildə əhali arasında ölümün əsas səbəbləri 2016-cı ildə əhalinin yaş qrupları üzrə ölümün əsas səbəbləri 1980–2016-cı illərdə şəhər və kənd yerlərində ana ölümü 1960–2016-cı illərdə şəhər və kənd yerlərində körpə ölümü 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə doğulanların və ölənlərin sayı Rəsmi orqanlar tərəfindən qeydə alınmış nikah və boşanmalar Rəsmi orqanlar tərəfindən qeydə alınmış nikaha daxil olanların orta yaşı Qadınların nikah vəziyyəti və doğduğu uşaqların sayına görə bölgüsü 2009-cu ildə yaş qrupları üzrə əhalinin nikah vəziyyəti Ev təsərrüfatlarının uşaqların sayına görə bölgüsü Tək valideyn və onun uşaqlarından ibarət ev təsərrüfatları
Metodoloji izahlar 15 və yuxarı yaşlı əhalinin savadlılıq səviyyəsi Təhsilini 1-ci sinifdən başlamaqla 5-ci sinifə qədər başa vurmuş şagirdlərin xüsusi çəkisi Körpələr evində 3 yaşadək uşaqların sayı 2017-ci ilin əvvəlinə məktəbəqədər müəssisələrdə 3-5 yaşda uşaqların sayı 2016/2017-ci tədris ilinin əvvəlinə təhsil növləri üzrə şagirdlərin və tələbələrin sayı 2017-ci ilin əvvəlinə ilk peşə-ixtisas təhsil müəssisələrində şagirdlərin cins və yaş üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə) 2016/2017-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin tədris müəssisələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü 2016/2017-ci tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin tədris müəssisələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü 2016/2017-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət ali təhsil müəssisələri tələbələrinin tədris müəssisələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü 2016/2017-ci tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri tələbələrinin tədris müəssisələrinin ixtisas qrupları üzrə bölgüsü Azərbaycan Respublikasında 2016-cı ildə əyani ümumi təhsil müəssisələrini bitirmiş və tam orta təhsil haqqında attestat alaraq həmin il ölkənin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş tələbələrin cins üzrə bölgüsü 2016/2017-ci tədris ilinin əvvəlinə əyani ümumi təhsil müəssisələrində rəhbər işçilərin sayı 2016/2017-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim heyətinin sayı 2016/2017-ci tədris ilinin əvvəlinə qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim heyətinin sayı 2016/2017-ci tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət tədris müəssisələrinin növləri üzrə pedaqoji işçilərin sayı (əsas heyət) 2017-ci ilin əvvəlinə еlmin sаhələri bölgüsündə fəlsəfə dоktоrlаrının hаzırlаnmаsı prоqrаmı üzrə təhsil аlаnlаrın sаyı 2017-ci ilin əvvəlinə fəlsəfə dоktоrlаrının hаzırlаnmаsı prоqrаmı üzrə təhsil аlаnlаrın yаş qruplаrınа görə bölgüsü 2017-ci ilin əvvəlinə еlmin sаhələri bölgüsündə elmlər dоktоrlаrının hаzırlаnmаsı prоqrаmı üzrə təhsil аlаnlаrın sаyı 2017-ci ilin əvvəlinə еlmlər dоktоrlаrının hаzırlаnmаsı prоqrаmı üzrə təhsil аlаnlаrın yаş qruplаrınа görə bölgüsü Fəlsəfə dоktоru hаzırlаyаn elmi rəhbərlərin alimlik dərəcəsi, ilin əvvəlinə 2017-ci ilin əvvəlinə еlmin sаhələri üzrə tədqiqаtçılаrın sаyı, 2017-ci ilin əvvəlinə аkаdеmiyanın həqiqi üzvləri və müxbir üzvlərinin sayı
Metodoloji izahlar 2016-cı ildə məşğulluq və işsizlik 2016-cı ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyənlərin sayı 2016-cı ildə məşğulluq xidmətləri orqanlarında işsiz statusu alan şəxslərin tərkibi 2016-cı ildə məşğulluq xidmətləri orqanlarında işsiz statusu alan şəxslərin təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü, yekuna və cinsə görə İşsizliyə görə müavinət alanların cins üzrə bölgüsü 2016-cı ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə 2016-cı ildə kişilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 2016-cı ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə istehsalatda zərərçəkənlərin sayı 2016-cı ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə istehsalatda ölənlərin sayı 2016-cı ildə sənayedə əlverişsiz əmək şəraitində çalışan qadın və kişilər 2016-cı ildə tikintidə əlverişsiz əmək şəraitində çalışan qadın və kişilər 2017-ci il yanvarın 1-nə dövlət qulluğunun vəzifələrini tutmuş işçilərin cins və yaş qruplarına görə bölgüsü 2017-ci il yanvarın 1-nə dövlət qulluğunun 4-7-ci təsnifatları üzrə inzibati vəzifələri tutmuş qadınların yaş qruplarına görə bölgüsü Dövlət qulluğunun 4-7-ci təsnifatları üzrə rəhbər vəzifələrdə çalışanların cins üzrə bölgüsü 2017-ci il yanvarın 1-nə dövlət qulluğunun yardımçı vəzifələrini tutmuş işçilərin cins və yaş qruplarına görə bölgüsü 2017-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə fəaliyyət növləri üzrə fərdi sahibkarların gender bölgüsü 2017-ci il yanvar ayının 1-i vəziyyətinə Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə fərdi sahibkarların gender bölgüsü Hakimlərin cins üzrə bölgüsü Rəhbər vəzifədə çalışan qadınların sayı

Azərbaycanda gender bərabərliyini əks etdirən kompleks statistik göstəricilər sistemi

Azərbaycanda qadın və kişilərin bərabər hüquq və imkan azadlıqları siyasətinin məqsəd və vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir:
Ümumbəşəri insan haqları baxımından hər iki cinsdən olanların haqlarının qorunması və möhkəmləndirilməsi, qadın və kişilərin bu haqlardan istifadə etməsi üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi.
İdarəçilikdə və qərar qəbul etmək səviyyəsində qadın və kişilərin bərabər iştirakı üçün şəraitin yaradılması, demokratik təmsilçiliyin yaxşılaşdırılması və inkişafı.
Qadın və kişilərin əmək bazarında, biznesdə və maliyyə sferasında bərabər iştirakına şərait yaradılması, hər bir vətəndaşın iqtisadi müstəqilliyinin inkişafı üçün şəraitin yaradılması.

Aşağıdakıların həyata keçirilməsi üçün şəraitin yaradılması:
-qadın və kişilərin ömür uzunluğunun yüksəldilməsi;
-uşaq və ana ölümü səviyyəsinin azaldılması;
-qadın və kişilərin reproduktiv sağlamlığının yaxşılaşdırılması.
Əhalinin aztəminatlı təbəqələrinin (qaçqınlar və məcburi köçkünlər, əlillər, tənha analar, qadınların başçılıq etdiyi ailələr) müdafiə olunması və onların problemlərinin həllinə kömək edilməsi.
Təhsil sistemində qadın və kişilərin bərabər iştirakına şərait yaradılması. Qız və oğlanların təhsil alması üçün sosial stereotiplərin möhkəmləndirilməsi və bərabər təhsil almaq imkanlarının saxlanması tədbirlərinin görülməsi. Cəmiyyətdə cinsi bərabərlik ideyalarının yayılması üçün bir mexanizm kimi təhsil sisteminin inkişafı.
Həm qadınlar, həm də kişilər üçün peşə fəaliyyəti ilə ailə həyatının harmonik və səmərəli şəkildə uzlaşdırılmasına kömək etmək.

Qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması:
-məişət zorakılığının kökünün kəsilməsi;
-qaçqınlar və məcburi köçkünlərin məruz qaldığı zorakılığın nəticələrinin aradan qaldırılması.
Sosial uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasının vacibliyinin başa düşülməsinə kömək edilməsi və qadınla kişilərin arasında məsuliyyətin bölünməsi.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi həyatın bütün sahələrində qadın və kişilərin bərabərliyi ideyalarını ifadə edir.
Bütün bunlar cəmiyyətdə gender qeyri-bərabərliyinin ləğv edilməsi və genderə görə balanslaşdırılmış siyasətin inkişafı üçün əsasdır.
Azərbaycan Respublikası 1995-ci ildə qadınlara qarşı bütün növ ayrı-seçkiliyin ləğv olunması barədə Konvensiyanı, eləcə də insan haqları üzrə əsas beynəlxalq sənədləri qəbul etmiş və onlara qoşulmuşdur.
Gender problemləri ölkə rəhbərliyinin daimi diqqət mərkəzindədir və milli siyasətin prioritet məsələlərindən birinə çevrilmişdir.

Şərti işarələr:
« - » məlumat yoxdur.
« ... » məlumat işlənməmişdir.
« 0 və ya 0,0 » məlumat uyğun ölçü vahidindən olduqca kiçikdir.
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim