AZ    EN
logo
Son yenilənmə: 21.10.2021

Əhali

Metodoloji izahlar Əhalinin 2021-ci ilin əvvəlinə olan sayına görə rayonların, şəhər yerlərinin və kənd yaşayış məntəqələrinin qruplaşdırılması Əhalinin sayının dəyişməsi Əhalinin cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü Əhalinin milli tərkibi, ana dili və sərbəst danışdığı dillərə görə bölgüsü 15 və yuxarı yaşda əhalinin savadlılıq və təhsil səviyyəsi
 • İqtisadi və inzibati rayon və şəhərlər
 • Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati şəhər və rayonları üzrə ərazisi, əhalisinin sayı və sıxlığı 2020-ci il üzrə Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsü (sayı) Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati şəhər və rayonları üzrə daimi əhalinin sayı Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati şəhər və rayonları üzrə əhalinin sayının dəyişməsi 2021-ci ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati şəhər və rayonları, eləcə də qəsəbələri üzrə əhalinin cins bölgüsündə sayı 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati şəhər və rayonları üzrə əhalinin orta illik sayı 2021-ci ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati şəhər və rayonları üzrə 14-29 yaşlı gənclərin sayı 2000-2020-ci illərin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati şəhər və rayonları, eləcə də qəsəbələri üzrə əhalinin cins bölgüsündə sayı
  Bölmələrdə demoqrafik prosesləri xarakterizə edən və inzibati ərazi bölgüsü, əhalinin sayı və tərkibi, əhalinin təkrar istehsalının ümumi göstəriciləri, doğum, ölüm, səbəblər üzrə ölüm, nikah və boşanmalar, miqrasiya və beynəlxalq müqayisələr ilə bağlı məlumatlar öz əksini tapmışdır.
  "İnzibati ərazi bölgüsü, əhalinin sayı və tərkibi" bölməsində Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsü, əhalinin sayına görə rayon və şəhər yerlərinin qruplaşması, əhalinin sayı, cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü, milli tərkibi, ana dili və danışdığı digər dillər, əhalinin savadlılıq səviyyəsi haqqında məlumatları əks etdirilir.
  "Əhalinin təkrar istehsalının ümumi göstəriciləri" bölməsində doğulanlar, ölənlər və əhalinin təbii artımı, şəhər və kənd yerləri üzrə ümumi nəsilvermə əmsalı, doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu, əhalinin təkrar istehsalının əmsalları haqqında məlumatlar cəmlənir.
  "Doğum" bölməsi ananın yaşına görə diri doğulanlar, doğumun yaş əmsalları, doğum ardıcıllığı üzrə diri doğulanların sayı, ananın yaşı və doğum ardıcıllığına görə diri doğulan uşaqların sayı, rəsmi qeydə alınmış və alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı, doğum zamanı ananın orta yaşı, ananın nikah vəziyyətinə görə diri doğulanlar haqqında məlumatları əhatə edir.
  "Ölüm" bölməsində cins və yaş qrupları, eləcə də şəhər və kənd əhalisi üzrə ölənlərin sayı, ölümün əmsalları, əmək qabiliyyətli yaşda ölənlərin sayı, ana ölümü, 5 yaşadək uşaq ölümü və körpə ölümü haqqında məlumat verilir.
  "Səbəblər üzrə ölüm" bölməsində bütün əhali və 1 yaşadək uşaqlar arasında ölümün əsas səbəbləri, ölümün əmsalları haqqında informasiya şəhər və kənd yerləri üzrə verilir.
  "Nikah və boşanmalar" bölməsində rəsmi qeydə alınmış nikah və boşanmaların sayı, ümumi əmsalları, nikaha daxil olanların orta yaşı, nikahın davametmə müddətinə və boşananların yaşına görə boşanmalar, uşaqlı ailələrdə boşanmaların sayı, bəy və gəlinin yaşına görə nikahlar, ailələrin ailə üzvlərinin sayına və uşaqların sayına görə bölgüsü haqqında məlumatlar verilir.
  "Miqrasiya" bölməsində Azərbaycana daimi yaşamaq üçün xarici ölkələrdən gələn və Azərbaycandan daimi yaşamaq üçün gedənlərin ölkələr üzrə və miqrantların cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü verilir.
  "Dünya ölkələri üzrə bəzi demoqrafik göstəricilər" bölməsi ayrı-ayrı dünya ölkələri üzrə bəzi demoqrafik göstəriciləri əhatə edir.

  Şərti işarələr:
  « - » hadisə baş verməmişdir.
  « ... » məlumat mövcud deyil.
  « 0.0 » məlumat çox kiçik rəqəmlə xarakterizə olunur.
  « x » müqayisə mümkün deyil.
  un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim