home envelope sitemap
logo
2018-ci ilin birinci yarısında ölkənin ümumi daxili məhsulu 1,3 faiz artaraq 37009,1 milyon manata çatmışdır. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 6331,7 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında 23,8 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir 2018-ci ilin yanvar-may aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 541,0 manat olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış məhsulların dəyəri 17,1 milyard manata bərabər olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 160 ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmişdir. 2018-ci il iyunun 1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,3 faiz artaraq 1545,4 min nəfər olmuşdur. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında istehlak məhsullarının və xidmətlərin qiymətləri 2017-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,0 faiz bahalaşmışdır. 2018-ci ilin yanvar-may ayları ərzində Azərbaycana dünyanın 184 ölkəsindən ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,1 faiz çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 2018-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin ümumi daxili məhsulu əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 1,1 faiz artaraq 29294,0 milyon manata çatmışdır. Ölkə əhalisinin sayı 2018-ci il mart ayının 1-i vəziyyətinə 9911472 nəfərə çatmışdır.
Son yenilənmə: 17.05.2018

Təhsil, elm və mədəniyyət


Təhsil

Doktoranturanın əsas göstəricilər Fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramını həyata keçirən müəssisələrin sayı Fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə əsas göstəricilər Elmin sahələri bölgüsündə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların sayı, qəbul və buraxılış Nazirlik və idarələr üzrə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramını həyata keçirən müəssisələrin sayı Nazirlik və idarələr bölgüsündə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların sayı, qəbul və buraxılış 2016-cı ildə nazirlik, idarələr və yaş qrupları bölgüsündə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanlar 2016-cı ildə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların elmi rəhbərlərinin elmi adlarına görə bölgüsü 2016-cı ildə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə təhkim olunan dissertantlar 2016-cı ildə fəlsəfə doktorlarının hazırlanması proqramını həyata keçirən təhsil müəssisələrində təhsil alan xarici vətəndaşlar Elmlər doktorlarının hazırlanması proqramını həyata keçirən müəssisələrin sayı Elmlər doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə əsas göstəricilər Elmin sahələri bölgüsündə elmlər doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların sayı, qəbul və buraxılış Elmin sahələri bölgüsündə elmlər doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə dissertasiya müdafiə edənlər Nazirlik və idarələr üzrə elmlər doktorlarının hazırlanması proqramını həyata keçirən müəssisələrin sayı Nazirlik və idarələr bölgüsündə elmlər doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanların sayı, qəbul və buraxılış 2016-cı ildə nazirlik, idarələr və yaş qrupları bölgüsündə elmlər doktorlarının hazırlanması proqramı üzrə təhsil alanlar
2017-ci ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə dövlət və qeyri-dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələri Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2016/2017-cı tədris ilinin əvvəlinə dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələri Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə 2015/2016-сi tədris ilində dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin dərsə davamiyyəti Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2016/2017-сi tədris ilinin əvvəlinə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2017-сı ilin əvvəlinə ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2016/2017-сi tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas təhsili müəssisələri Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2016/2017-сi tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2016-cı ildə əyani ümumi təhsil müəssisələrini bitirmiş və həmin il ölkənin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmuş tələbələrin cins üzrə bölgüsü Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə 2015/2016-cı tədris ilində dövlət və qeyri-dövlət orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində şagirdlərin dərsə davamiyyəti Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə 2016/2017-ci tədris ilinin əvvəlinə xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində dövlət xətti ilə təhsil alan tələbələrin sayı

Elm

Mədəniyyət

Mədəniyyətin əsas göstəriciləri Kütləvi kitabxanalar Kütləvi kitabxanaların işinin əsas göstəriciləri 2016-cı ilin sonuna Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə kütləvi kitabxanalarda mövcud olan kitabxana fondunun tərkibi Кütləvi kitabxanalarda işçilərin sayı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə kütləvi kitabxanalarda işçilərin sayı və təhsil səviyyəsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə kütləvi kitabxanalarda binaların texniki vəziyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq kitabxanaları Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə uşaq kitabxanalarında binaların texniki vəziyyəti Klub müəssisələri Klub müəssisələrinin nazirlik və idarələr üzrə bölgüsür Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə кlub qurumları Klub müəssisələrində mədəni-maarif işçilərinin sayı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə klub müəssisələrində mədəni-maarif işçilərinin sayı və təhsil səviyyəsi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə klub müəssisələrində binaların texniki vəziyyəti Kinoteatrlar Filmlərin mənşəyi və istehsal olunduğu ölkələr üzrə bölgüsü Peşəkar teatrlar Teatrlara gələnlərin sayı Teatrlarda tamaşaların sayı Yeni quruluşlu və əsaslı bərpa olunmuş tamaşaların sayı Konsert müəssissələri Muzeylər Muzey işçilərinin sayı Muzeylərin nazirlik və idarələr üzrə bölgüsü Sirk və heyvanat parkı Mədəniyyət və istirahət parkları Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemi üzrə mədəniyyət və istirahət parklarında mədəni-maarif işçilərinin təhsil səviyyəsi Tarix, mədəniyyət, memarlıq, bədii və etnoqrafiya qoruqları Daşınmaz tarixi-mədəniyyət abidələri Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəbləri
Statistik məcmuədə 2000, 2005, 2010, 2013-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsilin, elmin, mədəniyyətin vəziyyətini və inkişaf səviyyəsini əks etdirən əsas göstəricilər verilmişdir.
“Təhsil” bölməsində məktəbəqədər, məktəbdənkənar, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələri, həmçinin doktorantura haqqında məlumatlar dərc olunub.
“Elm” bölməsinə elmi-tədqiqat və işləmələri yerinə yetirən müəssisələrin, işçilərin sayı və tərkibi, yerinə yetirilmiş elmi-texniki işlərin həcmi, tədqiqat və işləmələrə çəkilən xərclər, tədqiqat və işləmələrdə istifadə olunan əsas vəsaitlər haqqında məlumatlar daxil edilmişdir. Məlumatlar sektorlar, müəssisələrin növləri və elmin sahələri üzrə verilmişdir. Bütün məlumatlar ilin əvvəlinə verilmişdir.
“Mədəniyyət” bölməsində kütləvi kitabxanalar, klub müəssisələri, muzeylər, teatrlar, konsert təşkilatları, kinoteatrlar, sirk, zoopark, mədəniyyət və istirahət parkları haqqında məlumatlar dərc olunmuşdur. Məlumatlar ilin sonuna verilmişdir.
Bütün bölmələrdə əsas göstəricilər Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları üzrə əks etdirilir. Məcmuə iqtisadçılar, statistiklər, elmi işçilər və digər istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim