AZ    EN
logo
Son yenilənmə: 08.07.2024

    Azərbaycanda sahibkarlıq

Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin əsas makro-iqtisadi gostəriciləri Ölkə iqtisadiyyatında mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin payı, faizlə Fəaliyyətdə olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı Fəaliyyətdə olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə bölgüsü Yeni qeydə alınmış mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı Qeydiyyatı ləğv edilmiş mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə fəaliyyətdə olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yeni qeydə alınmış, qeydiyyatı ləğv edilmiş və hesabat dövrünün sonu vəziyyətinə qeydiyyatda olan sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə yeni qeydə alınmış mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə qeydiyyatı ləğv edilmiş mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən yüklənmiş malların, yerinə yetirilmiş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin dəyəri İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində çalışan muzdlu işçilərin sayı İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində çalışan əcnəbilərin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yüklənmiş malların, yerinə yetirilmiş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin ümumi dəyərində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin payı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə müəssisələrdə işləyən muzdlu işçilərin ümumi sayında mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrdə çalışanların payı, faizlə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin dəyəri, min manat İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektləri tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin ümumi dəyərində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin payı, faizlə Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü, min manat İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrdə muzdla işləyən qadınların sayı, nəfər İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrdə çalışan qadınların sayı, nəfər İqtisadi rayonlar, inzibati ərazi vahidləri və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yeni qeydə alınmış mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi rayonlar, inzibati ərazi vahidləri və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə qeydiyyatı ləğv edilmiş mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi rayonlar, inzibati ərazi vahidləri və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxlışı, min manat İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrdə muzdlu işçilərin sayı, nəfər İqtisadi rayonlar və inzibati ərazi vahidləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrdə muzdla işləyən əcnəbilərin sayı Bir il əvvəl yaradılmış fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və orta sahibkarıq subyekti olan müəssisələrin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sayı İki il əvvəl yaradılmış fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və orta sahibkarıq subyekti olan müəssisələrin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sayı Üç il əvvəl yaradılmış fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və orta sahibkarıq subyekti olan müəssisələrin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sayı Dörd il əvvəl yaradılmış fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və orta sahibkarıq subyekti olan müəssisələrin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sayı Beş il əvvəl yaradılmış fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və orta sahibkarıq subyekti olan müəssisələrin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən yaradılmış əlavə dəyər, mln manat İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrdə işlənmiş adam-saatların miqdarı, min adam saat Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrdə işlənmiş adam-saatların miqdarının fəaliyyətdə olan bütün müəssisələrin adam-saatların miqdarında xüsusi çəkisi, min adam saat İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin əməkhaqqı xərəclərinin fəaliyyətdə olan bütün müəssisələrin əməkhaqqı xərclərində xüsusi çəkisi, faizlə Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin sosial sığorta ayırmalarının fəaliyyətdə olan bütün müəssisələrin sosial sığorta ayırmalarında xüsusi çəkisi, faizlə Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələr tərəfindən mal və xidmətlərin alınmasına çəkilən xərclərin fəaliyyətdə olan bütün müəssisələrin mal və xidmətlərin alınmasına çəkdikləri xərclərdə xüsusi çəkisi, faizlə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin yanacaq xərcləri, min manat Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin yanacaq xərclərinin fəaliyyətdə olan bütün müəssisələrin yanacaq xərclərində xüsusi çəkisi, faizlə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin uzunmüddətli icarə ödənişləri, min manat Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin uzunmüddətli icarə ödənişlərinin fəaliyyətdə olan bütün müəssisələrin uzunmüddətli icarə ödənişlərində xüsusi çəkisi, faizlə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin elektrik enerjisi xərcləri, min manat Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin elektrik enerjisi xərclərinin fəaliyyətdə olan bütün müəssisələrin elektrik enerjisi xərclərində xüsusi çəkisi, faizlə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin elmi-tədqiqat xərcləri, min manat Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin elmi-tədqiqat xərclərinin fəaliyyətdə olan bütün müəssisələrin elmi-tədqiqat xərclərində xüsusi çəkisi, faizlə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin aktivləri, ilin sonuna, mln. manat Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin aktivlərinin dəyərinin fəaliyyətdə olan bütün müəssisələrin aktivlərinin ümumi dəyərində xüsusi çəkisi, ilin sonuna, faizlə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin ehtiyatları, min manat Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan müəssisələrin ehtiyatlarının fəaliyyətdə olan bütün müəssisələrin ehtiyatlarında xüsusi çəkisi, faizlə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən ödənilən vergilər, mln. manat
Statistik müayinəyə cəlb edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayından məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərinin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri Sənaye müəssisələrində qiymətlərin dəyişməsi meyilləri Sənaye müəssisələrində qiymətlərin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində mövcud istehsal güclərindən istifadə səviyyəsi İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin məhsuluna daxili və xarici bazarda tələbatın dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin məhsuluna daxili və xarici bazarda tələbatdan məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin həcmindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində məhsul buraxılışının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində məhsul buraxılışının həcmindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin istehsal fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər Tikinti müəssisələrində yerinə yetirilən işlər, göstərilən xidmətlərin dəyərinin və yerinə yetiriləcək işlər, göstəriləcək xidmətlərə dair bağlanmış müqavilələrin sayının dəyişməsi meyili Tikinti müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili Tikinti müəssisələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər Ticarət müəssisələrində malların satış qiymətlərinin və ticarət əlavəsinin dəyişməsi meyilləri Ticarət müəssisələrinin dövriyyəsi və rəqabət qabiliyyətinin dəyişməsi meyilləri Ticarət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili Ticarət müəssisələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətdən məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər Sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığına dair statistik müayinənin nəticələri (məruzə)
Statistik müayinəyə cəlb edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayından məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərinin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri Sənaye müəssisələrində qiymətlərin dəyişməsi meyilləri Sənaye müəssisələrində qiymətlərin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində mövcud istehsal güclərindən istifadə səviyyəsi İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin məhsuluna daxili və xarici bazarda tələbatın dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin məhsuluna daxili və xarici bazarda tələbatdan məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin həcmindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində məhsul buraxılışının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində məhsul buraxılışının həcmindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri Tikinti müəssisələrində yerinə yetirilən işlər (göstərilən xidmətlər), bağlanmış müqavilələr və maliyyə vəsaitləri ilə təmin olunma müddəti Tikinti sahəsində ümumi iqtisadi vəziyyətin və qiymətlərin dəyişməsi meyilləri və onların yekun indeksləri Ticarət müəssisələrində malların satış qiymətlərinin və ticarət əlavəsinin dəyişməsi meyilləri və yekun indeksləri Ticarət müəssisələrinin dövriyyəsi və rəqabət qabiliyyətinin dəyişməsi meyilləri və yekun indeksləri Ticarət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyilləri və yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətdən məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri
Statistik müayinəyə cəlb edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayından məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərinin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri Sənaye müəssisələrində qiymətlərin dəyişməsi meyilləri Sənaye müəssisələrində qiymətlərin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində mövcud istehsal güclərindən istifadə səviyyəsi İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin məhsuluna daxili və xarici bazarda tələbatın dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin məhsuluna daxili və xarici bazarda tələbatdan məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin həcmindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində məhsul buraxılışının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində məhsul buraxılışının həcmindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin istehsal fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər Tikinti müəssisələrində yerinə yetirilən işlər (göstərilən xidmətlər), bağlanmış müqavilələr və maliyyə vəsaitləri ilə təmin olunma müddəti Tikinti sahəsində ümumi iqtisadi vəziyyətin və qiymətlərin dəyişməsi meyilləri və onların yekun indeksləri Tikinti müəssisələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər Ticarət müəssisələrində malların satış qiymətlərinin və ticarət əlavəsinin dəyişməsi meyilləri və yekun indeksləri Ticarət müəssisələrinin dövriyyəsi və rəqabət qabiliyyətinin dəyişməsi meyilləri və yekun indeksləri Ticarət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyilləri və yekun indeksləri Ticarət müəssisələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətdən məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri Xidmət müəssisələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər Sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığına dair statistik müayinənin nəticələri (məruzə)
Statistik müayinəyə cəlb edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin sayı, vahid İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayından məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərində işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərində işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərində işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərində işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin orta aylıq əmək haqqının dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri Sənaye müəssisələrində qiymətlərin dəyişməsi meyilləri Sənaye müəssisələrində qiymətlərin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində mövcud istehsal güclərindən istifadə səviyyəsi İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin məhsuluna daxili və xarici bazarda tələbatın dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin məhsuluna daxili və xarici bazarda tələbatdan məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin dəyişməsi meyilləri, yekuna görə faizlə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin həcmindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri faizl İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində məhsul buraxılışının dəyişməsi meyili, faizlə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində məhsul buraxılışının həcmindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri, faizlə İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri Tikinti müəssisələrində yerinə yetirilən işlər (göstərilən xidmətlər), bağlanmış müqavilələr və maliyyə vəsaitləri ilə təmin olunma müddəti Tikinti sahəsində ümumi iqtisadi vəziyyətin və qiymətlərin dəyişməsi meyilləri və onların yekun indeksləri Ticarət müəssisələrində malların satış qiymətlərinin və ticarət əlavəsinin dəyişməsi meyilləri və yekun indeksləri Ticarət müəssisələrinin dövriyyəsi və rəqabət qabiliyyətinin dəyişməsi meyilləri və yekun indeksləri Ticarət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyilləri və yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətdən məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri
Məcmuə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətini əks etdirməklə, hüquqi şəxslərlə yanaşı, mikro sahibkarlıq subyekti hesab olunan fərdi sahibkarlar – fiziki şəxslər üzrə də kompleks məlumatları əhatə edir və Avropa İttifaqının (Aİ) “Biznes statistikası sahəsində məlumatların toplanması, işlənilməsi, təhlili, nəşri və yayımlanması işlərini gücləndirmək məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsinə və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə dəstək” Tvinninq layihəsi çərçivəsində beynəlxalq ekspertlər tərəfindən verilmiş tövsiyələr nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. Məcmuədə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin əsas makroiqtisadi göstəriciləri, onların ölkə iqtisadiyyatında payı, yeni yaradılmış və ləğv edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin sayı, investisiya qoyuluşları, xərcləri, sahibkarlıq subyektlərində çalışan muzdlu işçilərin sayı, əməkhaqları və digərlərinə dair məlumatlar əks olunur.

Məlumatlardan rahat istifadəni, regionlar üzrə müqayisələrin aparılmasını asanlaşdırmaq üçün informasiyalar qruplaşdırılmışdır. Ayrı-ayrı göstəricilər fəaliyyət və mülkiyyət növləri, iqtisadi rayonlar üzrə verilmişdir.

Qeyd: Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 556 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş mikro, kiçik, orta və iri sahibkar meyarlarına uyğun olaraq müəyyən edilmişdir. Mikro sahibkarlara işçilərinin orta siyahı sayı 10 nəfərədək, illik gəliri 200 min manatadək olan, kiçik sahibkarlara işçilərinin orta siyahı sayı 11 nəfərdən 50 nəfərədək, illik gəliri 200 min manatdan 3000 min manatadək olan, orta sahibkarlara işçilərinin orta siyahı sayı 51 nəfərdən 250 nəfərədək, illik gəliri 3000 min manatdan 30000 min manatadək olan müəssisələr aid edilirlər.

Məcmuə iqtisadçılar, tələbələr, elmi işçilər və digər istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nəşrlərdə və çap işlərində statistik məlumatdan istifadə edərkən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə istinad edilməlidir.

Xüsusi işarәlәr:
“-” hadisə baş verməmişdir
“...” məlumat mövcud deyil və ya konfidensial xarakter daşıyır
“0,0” məlumat çox kiçik rəqəmlə xarakterizə olunur
“x” müqayisə mümkün deyil

İzahlar:
“Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22-ci maddəsində yekun statistik məlumatların yayılması üçün müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq 18, 21, 22 və 23 nömrəli cədvəllərdə bir sıra rayonlar üzrə məlumatlar göstərilməmişdir. Lakin bu məlumatlar ölkə, müvafiq iqtisadi rayon və rayonlar (şəhərlər) üzrə yekunlara daxil edilmişdir.
Bəzi hallarda yekunla toplananların cəmi arasındakı fərq rəqəmlərin yuvarlaqlaşdırılması ilə izah olunur.
Cari ilə dair məlumatlar növbəti dəqiqləşdirilmiş statistik hesabatlar əsasında sonrakı nəşrlərdə korrektə edilə bilər.
Bu nəşrdə dərc edilmiş məlumatlar növbəti nəşrlərdə məlumat mənbələrində baş verən dəyişikliklərə uyğun olaraq dəqiqləşdirilə bilər.
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə məlumatlar mikro sahibkarlıq subyektlərinə dair məlumatlara daxil edilmişdir.
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim