AZ    EN
logo
Son yenilənmə: 29.10.2021

    Azərbaycanda sahibkarlıq

Fəaliyyətdə olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin əsas makro-iqtisadi göstəriciləri Fəaliyyətdə olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi və inzibati rayonlar üzrə bölgüsü Yeni yaradılmış mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə fəaliyyətdə olan mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yeni yaradılmış, ləğv edilmiş və hesabat dövrünün sonu vəziyyətinə qeydiyyatda olan sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə yeni yaradılmış mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə ləğv edilmiş mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən yüklənmiş malların, yerinə yetirilmiş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin dəyəri İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində çalışan muzdlu işçilərin sayı İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində çalışan əcnəbilərin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yüklənmiş malların, yerinə yetirilmiş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin dəyərində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin payı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə işləyənlərin sayında mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin payı İqtisadi fəaliyyət növlərinə görə ölkədə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin ümumi dəyərində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin payı İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin pərakəndə ticarət dövriyyəsi Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin dəyəri Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin iqtisadi və inzibati rayonlar üzrə bölgüsü İqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində muzdla işləyən qadınların sayı Ölkənin iqtisadi və inzibati rayonları üzrə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində çalışan qadınların sayı İqtisadi, inzibati rayonlar və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə fəaliyyətdə olan sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi, inzibati rayonlar və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə yeni yaradılmış mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi, inzibati rayonlar və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə ləğv edilmiş mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi, inzibati rayonlar və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxlışı İqtisadi, inzibati rayonlar və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin pərakəndə ticarət dövriyyəsi İqtisadi, inzibati rayonlar və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində muzdlu işçilərinin sayı İqtisadi, inzibati rayonlar və iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində əcnəbilərin sayı
Statistik müayinəyə cəlb edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin sayı İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində işçilərin sayından məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indekləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərində mənfəət və zərərinin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə mikro sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə iri sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resursları ilə təmin olunmasının dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri Sənaye müəssisələrində qiymətlərin dəyişməsi meyilləri Sənaye müəssisələrində qiymətlərin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində mövcud istehsal güclərindən istifadə səviyyəsi İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin məhsuluna daxili və xarici bazarda tələbatın dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin məhsuluna daxili və xarici bazarda tələbatdan məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin dəyişməsi meyilləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində dövriyyə vəsaitlərinin həcmindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində məhsul buraxılışının dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrində məhsul buraxılışının həcmindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətindən məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye müəssisələrinin istehsal fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər Tikinti müəssisələrində yerinə yetirilən işlər, göstərilən xidmətlərin dəyərinin və yerinə yetiriləcək işlər, göstəriləcək xidmətlərə dair bağlanmış müqavilələrin sayının dəyişməsi meyili Tikinti müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili Tikinti müəssisələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər Ticarət müəssisələrində malların satış qiymətlərinin və ticarət əlavəsinin dəyişməsi meyilləri Ticarət müəssisələrinin dövriyyəsi və rəqabət qabiliyyətinin dəyişməsi meyilləri Ticarət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili Ticarət müəssisələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətinin dəyişməsi meyili İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinin dəyişməsi meyillərinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin ümumi iqtisadi vəziyyətdən məmnunluq və onun dəyişməsi meyilinin yekun indeksləri İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə xidmət müəssisələrinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran amillər Sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığına dair statistik müayinənin nəticələri (məruzə)
Məcmuə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətini, onların iqtisadiyyatın fəaliyyət növləri və iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsünü və s. göstəricilərini əks etdirməklə, hüquqi şəxslərlə yanaşı, mikro sahibkarlıq subyekti hesab olunan fərdi sahibkarlar – fiziki şəxslər üzrə də kompleks məlumatları əhatə edir. 2019-cu ildə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin əsas makroiqtisadi göstəriciləri, onların ölkə iqtisadiyyatında payı, yeni yaradılmış və ləğv edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin sayı, sahibkarlıq subyektlərində çalışan muzdlu işçilərin sayı və əmək haqqı fondu, investisiya qoyuluşu haqqında məlumatlar məcmuədə əks olunur.

Məlumatlardan rahat istifadəni, iqtisadi regionlar üzrə müqayisələrin aparılmasını asanlaşdırmaq üçün informasiyalar qruplaşdırılmışdır. Ayrı-ayrı göstəricilər fəaliyyət növləri, iqtisadi rayonlar üzrə verilmiş, həmçinin hər bir iqtisadi rayon ayrılıqda göstərilməklə özündə əsas göstəriciləri birləşdirir.

Qeyd: Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 556 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş mikro, kiçik, orta və iri sahibkar meyarlarına uyğun olaraq müəyyən edilmişdir. Mikro sahibkarlara işçilərinin orta siyahı sayı 10 nəfərədək, illik gəliri 200 min manatadək olan, kiçik sahibkarlara işçilərinin orta siyahı sayı 11 nəfərdən 50 nəfərədək, illik gəliri 200 min manatdan 3000 min manatadək olan, orta sahibkarlara işçilərinin orta siyahı sayı 51 nəfərdən 250 nəfərədək, illik gəliri 3000 min manatdan 30000 min manatadək olan müəssisələr aid edilirlər.

Məcmuə iqtisadçılar, tələbələr, elmi işçilər və digər istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nəşrlərdə və çap işlərində statistik məlumatdan istifadə edərkən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə istinad edilməlidir.

Xüsusi işarәlәr:
“-” hadisə baş verməmişdir
“...” məlumat mövcud deyil
“0,0” məlumat çox kiçik rəqəmlə xarakterizə olunur
“x” müqayisə mümkün deyil

İzahlar:
Bəzi hallarda yekunla toplananların cəmi arasındakı fərq rəqəmlərin yuvarlaqlaşdırılması ilə izah olunur.
Cari ilə dair məlumatlar növbəti dəqiqləşdirilmiş statistik hesabatlar əsasında sonrakı nəşrlərdə korrektə edilə bilər.
Bu nəşrdə dərc edilmiş məlumatlar növbəti nəşrlərdə məlumat mənbələrində baş verən dəyişikliklərə uyğun olaraq dəqiqləşdirilə bilər.
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə məlumatlar mikro sahibkarlıq subyektlərinə dair məlumatlara daxil edilmişdir.
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim