AZ    EN
logo

2017-ci ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

15.09.2017
Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları 2016-сı ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-avqust ayları 2015-сi ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 43 713,2 98,9 96,9
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 27 431,5 102,4 94,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 498,0 97,9 95,7
Sənaye məhsulu, milyon manat 24 774,5 94,0 101,0
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 953,9 104,3 103,3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 9 868,5 100,1 69,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 7 191,3 102,2 67,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 431,0 101,7 102,4
o cümlədən: bitkiçilik 2 199,0 100,9 102,1
heyvandarlıq 2 232,0 102,5 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 150,1 101,9 98,8
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 262,4 102,3 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 109,9 105,1 109,2
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 21 723,0 102,0 102,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 164,1 100,6 100,9
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 10 788,8 130,3 77,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 11 327,5 121,2 86,6
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 538,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 31 770,8 107,6 108,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 269,1 106,5 107,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 6 860,7 87,5 103,1
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 avqust vəziyyətinə, milyon manat 12 860,8 76,9 82,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 812,8 120,5 116,2
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 523,1* 106,9** 106,6***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 114,0 110,8
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 avqust vəziyyətinə, min nəfər 9 858,9 101,0 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(statistika məlumatı1)
faktiki qiymətlərlə 12 872,2* 106,2** 76,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 86,0** 93,6***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 8 502,5* 115,5** 69,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,6** 95,8***
idxal
faktiki qiymətlərlə 4 369,7* 91,8** 89,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 77,3** 89,2***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(gömrük məlumatı2)
faktiki qiymətlərlə 10 522,1* 113,3** 67,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,6** 80,5***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 6 152,4* 135,8** 53,5***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,3** 75,1***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 855,0* 129,7** 67,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 127,0** 73,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 4 369,7* 91,8** 89,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 77,3** 89,2***

Qeyd:

* 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları.

** 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları 2016-cı ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları 2015-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən.

1 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

2 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim