AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2007-ci ilin yanvar-iyun ayları)

13.07.2007
 2007-ci ilin yanvar-iyunu faktiki, milyon manat2007-ci ilin yanvar-iyunu 2006-cı ilin yanvar-iyununa nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2006-cı ilin yanvar-iyunu 2005-ci ilin yanvar-iyununa nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 10672.4 135.1 136.3
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 9194.3 135.6 141.1
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2727.3 110.6 107.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 864.5 104.8 104.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 79.7 118 109.6
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 307.4 119.1 127.1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 3515.7 114.4 112.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 988.6 132.5 134.6
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 3867.4x) 93.4 xx) 146.4xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 1862.1x) 75.3 xx) 233.5xxx)
idxalın ümumi həcmi 2005.3x) 120.3xx) 94.3xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2210.2x) 171.0xx) 176.2xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1731.3x) 154.8 xx) 152.2xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 478.9x) - -
Əhalinin gəlirləri 6001.3 138.4 119.6
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 711.4 136.8 118.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 170.7 126.4 120.4
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2007-ci il iyulun 1-nə, nəfər) 52142 94.1 98.3
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 116.0xxxx) 106.0xx)
x) 2007-cı ilin yanvar-mayı
xx) 2007-ci ilin yanvar- mayı 2006-cı ilin yanvar- mayına nisbətən
xxx)2006-cı ilin yanvar- mayı 2005-ci ilin yanvar- mayıına nisbətən
xxxx) 2006-cı ilin dekabrına nisbətən - 108.8%
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim