AZ    EN
logo

2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

13.10.2017
Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2016-сı ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları 2015-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 50 067,3 99,4 96,1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 31 327,2 102,5 93,9
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 149,4 98,4 95,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 28 329,4 94,7 100,2
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 6 704,2 103,1 103,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 11 090,8 99,0 69,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 8 105,1 101,5 68,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 295,6 102,8 102,4
o cümlədən: bitkiçilik 2 706,4 102,6 101,8
heyvandarlıq 2 589,2 103,0 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 167,5 101,8 99,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 437,5 102,2 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 266,1 106,2 105,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 24 800,8 102,1 102,3
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 979,4 100,8 100,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 12 045,1 119,2 83,7
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 12 783,7 120,3 87,4
Dövlət büdcəsinin kəsiri,milyon manat 738,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 36 247,0 108,0 108,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 728,0 106,9 107,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 6 895,5 86,9 108,4
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 12 376,6 73,5 83,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 824,0 114,5 119,4
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 524,7* 107,4** 106,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,9 111,2
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər 9 867,3 100,9 101,1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(statistika məlumatı1)
faktiki qiymətlərlə 15 021,2* 107,0** 79,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 86,7** 95,8***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 9 720,4* 114,4** 72,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,1** 97,2***
idxal
faktiki qiymətlərlə 5 300,8* 95,8** 93,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 80,0** 92,9***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(gömrük məlumatı2)
faktiki qiymətlərlə 12 523,8* 109,7** 75,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 86,0** 89,9***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 7 223,0* 122,8** 64,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,6** 87,9***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 963,5* 130,1** 68,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 127,4** 74,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 5 300,8* 95,8** 93,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 80,0** 92,9***

Qeyd:

* 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları.

** 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları 2015-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.

1 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

2 Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim