AZ    EN
logo

2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.07.2019, 17:52
Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-сi ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2018-ci ilin yanvar-iyun ayları 2017-сi ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 37 825,2 102,4 101,3
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 22 300,6 103,2 102,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 828,1 101,5 100,4
Sənaye məhsulu, milyon manat 23 567,8 101,8 101
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 5 801,7 115,7 108,8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 6 131,6 94,6 85,9
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 3 772,7 105,1 121,5
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 607,2 80,2 172,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 3 675,8 113,0 107,6
o cümlədən: bitkiçilik 1 773,6 125,6 114,6
heyvandarlıq 1 902,2 102,9 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 112,1 101,6 101,1
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 967,3 101,5 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 999,8 115,8 104,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 17 977,9 102,8 102,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 090,1 101,5 102,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 10 405,5 105,5 127,6
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 10 951,0 115,0 116,2
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 545,5 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 27 355,8 106,6 109,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 768,6 105,7 108,1
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2019-cu il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 8 622,9 109,6 114,9
Kredit qoyuluşları, 2019-cu il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 13 198,0 110,5 80,7
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 494,3 87,3 98,3
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 583,7* 107,9** 104,0***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,5 103,0
Əhalinin sayı, 2019-cu il 01 iyun vəziyyətinə, min nəfər 10 013,1 100,8 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 14 074,2* 116,5** 135,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,8** 103,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 8 240,0* 100,1** 135,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,4** 103,0***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 786,6* 117,8** 120,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 112,6** 108,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 5 834,2* 151,3** 136,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 120,4** 103,8***

Qeyd:

* 2019-cu ilin yanvar-may ayları
** 2019-cu ilin yanvar-may ayları 2018-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
*** 2018-ci ilin yanvar-may ayları 2017-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim