AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar-iyul ayları)

12.08.2011
 2011-ci ilin yanvar-iyulu faktiki, milyon manat 2011-ci ilin yanvar-iyulu 2010-cu ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 26  502.3 101.1
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 13  062.1 108.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 18 018.0 97.7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3 251.3 111.6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 5  491.5 119.1
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 3  944.4 123.7
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 2 702.3 110.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 115 105
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 93.8 107
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 664.9 112.6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 8 873.8 110
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 738.3 108.1
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 17 436.11) 109.32)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 13 091.71) 96.7 2)
idxalın ümumi həcmi 4 344.41) 147.12)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 5 610.8 x) 114.0xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 4 882.1 x) 114.2xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 728.7 -
Əhalinin gəlirləri 16  337.5 117.3
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 1  810.2 115.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 352.7x) 110.3xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.7
1) 2011-ci ilin yanvar-iyunu
2) 2011-ci ilin yanvar-iyunu 2010-cu ilin yanvar-iyununa nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2011-ci ilin yanvar- iyunu
xx)2011-ci ilin yanvar- iyunu 2010-cu ilin yanvar- iyununa nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim