AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-mart ayları)

17.04.2012
 2012-ci ilin I rübü faktiki, milyon manat 2012-ci ilin I rübü 2011-ci ilin
I rübünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 12  289,1 100,5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 4 999,6 107,7
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 9  363,1 99,7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1 600,4 116,5
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 2  099,4 116,5
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 1 339,8 112,4
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 497,2 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 47,8 104,3
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 30,2 109,0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 289,8 108,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 126,4 109,3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1 312,7 109,4
Statistika məlumatı1)        
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 7  406,1x) 94,31)
o cümlədən:        
ixracın ümumi həcmi 6  072,6x) 93,71)
idxalın ümumi həcmi  1 333,5x) 96,91)
Gömrük məlumatı2):        
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 5  382,4x) 97,53)
o cümlədən:        
ixracın ümumi həcmi 4 048,9x) 97,73)
idxalın ümumi həcmi  1 333,5x) 96,93)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2 475,0 x) 135,3xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1 286,7 x) 108,5 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 188,3 -
Əhalinin gəlirləri 7 231,6 113,9
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 792,1 112,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 368,5x) 108,5xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,1
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
x) 2012-ci ilin yanvar-fevralı 3)2012-ci ilin yanvar-fevralı 2011-ci ilin yanvar-fevralına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
xx) 2012-ci ilin yanvar-fevralı 2011-ci ilin yanvarı-fevralına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim