AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin yanvar-may ayları)

17.06.2008
 2008-ci ilin yanvar-mayı faktiki,milyon manat2008-ci ilin yanvar-mayı 2007-ci ilin yanvar-mayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci ilin yanvar-mayı 2006-cı ilin yanvar-mayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 14308.6 114.6 136.2
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 12288.5 113.6 136.1
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 2695.9 121.7 109.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 602.9 103.1 107.9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 72.4 113.8 117
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 337.1 135.9 118.1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 4078.3 114.7 114.3
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1151.1 129.5 132.8
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 5781.8x) 202.4xx) 108.0xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 3857.4x) 288.2xx) 96.5xxx)
idxalın ümumi həcmi 1924.4x) 126.8xx) 120.6xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 3427.5x) 183.4xx) 173.3xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 2131.2x) 163.2xx) 143.4xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1296.3x) - -
Əhalinin gəlirləri 7380.8 134.1 137.1
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 865.4 132.6 135.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 242.7 124.3 133.4
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il iyunun 1-nə, nəfər) 45146 86.1 94.3
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 119.2 116.2
x) 2008-ci ilin yanvar-apreli
xx) 2008-ci ilin yanvar-apreli 2007-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən
xxx) 2007-ci ilin yanvar-apreli 2006-cı ilin yanvar-aprelinə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim