AZ    EN
logo

2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

16.10.2020, 10:54
Göstəricinin adı 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 52 074,0 96,1 102,5
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 36 319,6 97,6 103,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 5 222,5 95,3 101,6
Sənaye məhsulu, milyon manat 27 416,9 95,5 101,7
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 8 819,6 110,8 115,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 10 430,2 96,2 98,1
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 6 039,0 85,9 108,9
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 153,1 75,9 110,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 6 835,1 101,5 107,1
o cümlədən: bitkiçilik 3 604,7 100,1 111,0
heyvandarlıq 3 230,4 103,1 103,1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 140,6 81,5 101,6
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 931,7 62,6 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 602,3 102,7 116,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 28 054,9 98,4 103,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 937,0 74,3 102,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 17 964,5 106,5 105,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 18 642,1 111,7 106,5
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 677,6 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 41 609,0 99,1 106,2
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 4 173,0 98,3 105,3
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2020-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 874,4 92,0 106,7
Kredit qoyuluşları, 2020-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 14 685,1 105,9 112,7
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 065,4 71,4 84,1
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 710,2* 120,5** 108,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,9 102,6
Əhalinin sayı, 2020-ci il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 108,1 100,7 100,9
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 15 667,8* 70,2** 110,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 77,1** 103,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 8 977,3* 69,3** 96,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,1** 100,6***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 153,2* 90,3** 115,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 81,6** 110,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 6 690,5* 71,3** 136,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 57,8** 107,9***

Qeyd:

* 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları.
** 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən,
*** 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları 2018-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim