AZ    EN
logo

2013-cü ilin yanvar-fevral aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

15.03.2013
Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü il fevral ayı)

Göstəricilər  2013-cü ilin yanvar-fevralı faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-fevralı 2012-сi ilin yanvar-fevralına nisbətən,faizlə
Ümumi daxili məhsul 8 344,6 103,2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 4 081,1 110,5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 5 710,2 99,6
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1 077,8 103,9
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 1680,1 138,3
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 977,9 135,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu 360,8 104,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 31,8 101,4
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 20,8 105,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 235,9 116
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 2 847,5 108,8
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər  943,4 107,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1 768,1 x) 114,2xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1 391,7 x) 3,0 d.xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 376,4 -
Əhalinin gəlirləri 4 785,5 105,8
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat  517,6 104,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 398,1x) 108,1xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 3 529,3x) 94,63)
o cümlədən:
ixrac 2 901,8x) 94,83)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 113,7x) 99,33)
idxal 627,5x) 94,03)
Gömrük məlumatı 2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 2 550,2x) 102,93)
o cümlədən:
ixrac 1 922,7x) 105,93)
idxal 627,5x) 94,03)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2013-cü ilin yanvar ayı 2012-ci ilin yanvar ayına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2013-cü ilin yanvar ayı; xx) 2013-cü ilin yanvar ayı 2012-ci ilin yanvar ayına nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim