AZ    EN
logo

2013-cü ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

13.06.2013
Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü il may ayı)

Göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-may ayları faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-may ayları 2012-сi ilin yanvar-may aylarına nisbətən,faizlə
Ümumi daxili məhsul 22 119.3 104.5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 11 622.6 111.0
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 14 149.9 99.8
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 805.2 102.4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 5 762.6 127.4
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 3 917.1 126.1
Kənd təsərrüfatı məhsulu 1 087.7 105.2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 85.5 102.2
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 58.3 105.8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 587.0 107.9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 7 486.6 108.8
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 285.0 107.3
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 6 653.9x) 123.5xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 6 243.5x) 160.3xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 410.4 -
Əhalinin gəlirləri 12 992.5 106.8
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 1 403.2 105.4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 406.8x) 107.3xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101.7
Statistika məlumatı 1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 14 165.9x) 98.83)
o cümlədən:
ixrac 11 017.5x) 96.53)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 591.7x) 116.33)
idxal 3 148.4x) 106.93)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 11 567.3x) 108.73)
o cümlədən:
ixrac 8 418.9x) 109.43)
idxal 3 148.4x) 106.93)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2013-cü ilin yanvar-apreli 2012-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2013-cü ilin yanvar-apreli; xx)2013-cü ilin yanvar-apreli 2012-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim