AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin yanvar-iyul ayları)

15.08.2008
 2008-ci ilin yanvar-iyulu faktiki, milyon manat2008-ci ilin yanvar-iyulu 2007-ci ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci ilin yanvar-iyulu 2006-cı ilin yanvar-iyuluna nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 23017.1 116.7 134.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 18591.1 114.1 134.7
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 4532.1 134.2 111.3
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 1937.2 109.3 102.7
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 105.5 113.1 119.5
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 503.6 134.3 119.5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 5861.1 115.2 114.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 1719.4 129.4 132.7
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 20572.2x) 412.7xx) 98.9xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 17489.0x) 691.4xx) 86.5xxx)
idxalın ümumi həcmi 3083.2x) 125.6xx) 115.9xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 4809.7x) 186.3xx) 167.6xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 4094.6x) 179.2xx) 158.0xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 715.1x) - -
Əhalinin gəlirləri 10860.6 134.6 140.9
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 1272.2 133 140.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 253 123.8 133.8
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il avqustun 1-nə, nəfər) 45028 86.8 93
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 120.9 115.9
x) 2008-ci ilin yanvar-iyunu
xx) 2008-ci ilin yanvar- iyunu 2007-ci ilin yanvar-iyununa nisbətən
xxx)2007-ci ilin yanvar- iyunu 2006-cı ilin yanvar- iyununa nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim