AZ    EN
logo

2017-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

17.04.2017
Göstəricilər 2017-ci ilin yanvar- mart ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-mart ayları 2016-сı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-сi ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 15 229,7 99,1 96,5
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 8 566,3 102,4 94,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 1 570,0 98,0 95,3
Sənaye məhsulu, milyon manat 10 035,4 93,2 99,4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 247,3 102,0 105,1
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 3 182,3 103,0 65,8
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 2 264,8 104,7 67,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 744,0 103,5 102,7
o cümlədən: bitkiçilik 17,4 124,6 109,2
heyvandarlıq 726,6 103,0 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 49,6 102,9 95,4
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 448,2 102,5 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 391,7 105,1 108,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 7 926,1 101,6 103,4
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 915,9 98,6 102,4
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 3 591,5 97,6 93,4
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat 3 912,7 149,1 62,6
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 321,2 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 11 362,1 106,7 109,0
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 1 171,3 105,5 107,7
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 7 101,8 87,9 101,8
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 mart vəziyyətinə, milyon manat 15 878,6 78,1 98,2
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 556,4 117,1 116,8
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 499,9 * 105,9 ** 106,2***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 113,2 110,8
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 mart vəziyyətinə, min nəfər 9 823,7 101,1 101,2
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ (statistika məlumatı1))
faktiki qiymətlərlə 3 287,7* 119,2** 59,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,1** 78,9***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 2 315,7* 130,0** 60,4 ***
müqayisəli qiymətlərlə x 86,5** 91,5 ***
idxal
faktiki qiymətlərlə 972,0* 99,6 ** 57,1 ***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,2** 57,1 ***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ (gömrük məlumatı2)
faktiki qiymətlərlə 2 626,0* 121,0 ** 49,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 90,4** 63,8 ***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 1 654,0* 138,6** 45,0 ***
müqayisəli qiymətlərlə x 92,2** 68,2 ***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 176,2* 102,3 ** 49,2 ***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,3 ** 53,0 ***
idxal
faktiki qiymətlərlə 972,0* 99,6 ** 57,1 ***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,2** 57,1 ***
Qeyd:
* 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları.
** 2017-ci ilin yanvar-fevral ayları 2016-cı ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
*** 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim