AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu ilin I rübü )

23.04.2009
 2009-cu ilin I rübü faktiki,milyon manat2009-cu ilin I rübü 2008-ci ilin I rübünə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2008-ci ilin I rübü 2007-ci ilin I rübünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 6741.8 104.1 113.8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 3549.3 113.7 111.7
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 4177.4 97.8 112.9
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 1115.7 101.4 114.7
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1638.9 115.2 121.4
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 1214.6 172.3 174.4
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 325.3 104.3 103.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 41.6 101.1 112.8
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 24.1 104.9 111.7
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 200.8 105.3 145.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2806.2 110 114.8
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 858.3 120.5 129.5
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 2418.0x) 113.3xx) 160.4xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 1491.9x) 124.6xx) 217.6xxx)
idxalın ümumi həcmi 926.1x) 99.0xx) 120.0xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 1799.8x) 126.3xx) 183.4xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 1440.0x) 173.0xx) 179.9xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 359.8x) - -
Əhalinin gəlirləri 4964 121 133.2
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 575.8 119.6 131.7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 292 126.5 127.1
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.3 116.5
x) 2009-cu illin yanvar-fevralı
xx) 2009-cu illin yanvar-fevralı 2008-ci illin yanvar-fevralına nisbətən
xxx)2008-ci illin yanvar-fevralı 2007-ci illin yanvar-fevralına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim