AZ    EN
logo

2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri.... Ətraflı

18.10.2016
Makroiqtisadi göstəricilər

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları 2015-сi ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2014-сü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 43 436,3 96,1 103,7
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 28 536,2 93,9 106,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 512,5 95,0 102,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 23 029,6 100,2 102,1
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 6 075,4 103,6 110,2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 10 268,7 69,6 100,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 7 313,0 68,0 106,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 614,3 102,4 106,7
o cümlədən: bitkiçilik 2 394,1 101,8 110,4
heyvandarlıq 2 220,2 103,1 102,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 164,4 99,1 100,6
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 406,1 101,9 103,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 171,4 105,5 110,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 21 085,7 102,3 111,4
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 5 410,7 100,6 106,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 10 103,1 83,7 85,8
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 10 622,2 87,3 95,8
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 519,1 - -
Əhalinin gəlirləri, milyon manat 32 762,5 108,7 105,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 3 403,6 107,4 104,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 7 931,9 108,4 104,7
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 sentyabr vəziyyətinə, milyon manat 16 839,7 83,8 116,1
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 592,9 119,4 142,1
Orta aylıq əmək haqqı, manat 488,7x) 106,2 xx) 104,4xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 111,2 103,7
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 sentyabr vəziyyətinə, min nəfər 9 775,7 101,1 101,2
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 14055,1x) 95,9xx) 99,7xxx)
o cümlədən: ixrac 8515,1x) 97,4xx) 98,5xxx)
idxal 5540,0x) 92,9xx) 104,4xxx)
Gömrük məlumatı2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 11330,3x) 87,7xx) 100,1xxx)
o cümlədən: ixrac 5790,3x) 84,3xx) 98,5xxx)
ondan qeyri-neft ixracı 742,7x) 74,7xx) 108,7xxx)
idxal 5540,0x) 92,9xx) 104,4xxx)
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları.
xx) 2016-cı ilin yanvar- avqust ayları 2015-ci ilin yanvar- avqust aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
xxx)2015-ci ilin yanvar- avqust ayları 2014-cü ilin yanvar- avqust aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə nominal ifadədə, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim