AZ    EN
logo

2016-cı ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

16.06.2016
Makroiqtisadi göstəricilər

Göstəricilər 2016-cı ilin yanvar-may ayları, faktiki, milyon manat 2016-cı ilin yanvar-may ayları 2015-сi ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2015-ci ilin yanvar-may ayları 2014-сü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 21 512,8 95,8 105,3
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 13 806,4 93,0 107,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 2 239,4 94,6 104,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 12 075,0 99,7 103,7
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 3 270,3 103,5 112,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 5 388,8 66,9 103,7
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 3 725,8 63,0 112,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 1 341,7 105,8 104,1
o cümlədən: bitkiçilik 154,1 124,0 112,2
heyvandarlıq 1 187,6 103,3 103,3
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 85,6 97,0 101,3
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 749,2 101,8 103,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 644,4 111,1 110,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 10 999,2 101,9 109,7
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 2 768,1 101,4 105,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 5 453,9 84,9 80,1
Dövlət büdcəsinin xərcləri milyon manat 5 316,1 72,5 99,5
Dövlət büdcəsinin profisiti,milyon manat 137,8 - -
Əhalinin gəlirləri, milyon manat 17 511,6 108,3 105,8
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 1 822,9 107,0 104,5
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2016-cı il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 7 685,0 99,6 117,5
Kredit qoyuluşları, 2016-cı il 01 may vəziyyətinə, milyon manat 18 758,7 91,1 126,8
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 381,3 109,9 140,3
Orta aylıq əmək haqqı, manat 487,5x) 107,8xx) 103,6xxx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 110,4 103,4
Əhalinin sayı, 2016-cı il 01 may vəziyyətinə, min nəfər 9 739,2 101,2 101,2
Statistika məlumatı 1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 6 453,9x) 86,6xx) 108,7xxx)
o cümlədən: ixrac 3 859,7x) 92,6xx) 104,9xxx)
idxal 2 594,2x) 76,0xx) 123,5xxx)
Gömrük məlumatı 2)
Xarici ticarət dövriyyəsi, milyon ABŞ $ 5 044,0x) 79,6xx) 115,5xxx)
o cümlədən: ixrac 2 449,8x) 82,4xx) 112,4xxx)
ondan qeyri-neft ixracı 334,7x) 60,5xx) 134,8xxx)
idxal 2 594,2x) 76,0xx) 123,5xxx)
Qeyd:
x) 2016-cı ilin yanvar -aprel ayları.
xx) 2016-cı ilin yanvar - aprel ayları 2015-ci ilin yanvar- aprel aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
xxx)2015-ci ilin yanvar - aprel ayları 2014-cü ilin yanvar - aprel aylarına nisbətən (orta aylıq əmək haqqına münasibətdə faktiki, xarici ticarət dövriyyəsinə münasibətdə isə müqayisəli qiymətlərlə).
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
2) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim