AZ    EN
logo

2013-cü ilin yanvar-avqust aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

12.09.2013
Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü ilin avqust ayı)

Göstəricilər 2013-cü ilin yanvar-avqust ayları faktiki, milyon manat 2013-cü ilin yanvar-avqust ayları 2012-сi ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 37 419.8 105.2
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 20 645.8 110.3
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 22 485.1 100.6
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 4 435.0 102.8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 10 378.8 122.7
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 7 336.6 119.0
Kənd təsərrüfatı məhsulu 3 731.5 104.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 144.5 102.6
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 101.9 106.6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 985.0 107.0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 12 208.0 109.4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3 855.6 106.8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 11 371.4x) 117.5xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 10 224.2x) 118.8xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 147.2 -
Əhalinin gəlirləri 22 033.3 107.4
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 2 376.2 106.0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 412.7x) 106.9xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.2
Statistika məlumatı1)
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 25 352.0x) 103.13)
o cümlədən:
ixrac 19 170.2x) 99.33)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 015.2x) 109.93)
idxal 6 181.8x) 114.73)
Gömrük məlumatı2) :
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 20 045.7x) 107.73)
o cümlədən:
ixrac 13 863.9x) 104.63)
idxal 6 181.8x) 114.73)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2013-cü ilin yanvar-iyulu 2012-ci ilin yanvar-iyuluna nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2013-cü ilin yanvar-iyulu;
xx) 2013-cü ilin yanvar-iyulu 2012-ci ilin yanvar-iyulu nisbətən;
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim