AZ    EN
logo

2014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

14.11.2014
Makroiqtisadi göstəricilər (2014-cü ilin yanvar-oktyabr ayları)

Göstəricilər 2014-cü ilin yanvar-oktyabr ayları faktiki, milyon manat 2014-cü ilin yanvar-oktyabr ayları 2013-сü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 49 225,2 102,8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 28 865,2 106,4
Sənaye məhsulu 27 803,1 99,6
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 887,4 106,3
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 13 219,8 100,6
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 8 304,9 90,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu 4 637,5 97,0
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 183,1 101,8
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 130,4 103,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri 1 309,6 113,3
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 17 471,0 109,6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 5 402,7 106,6
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 14 070,6 x) 98,2 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 12 693,5 x) 99,8 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 377,1 -
Əhalinin gəlirləri 30 377,2 105,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 3 229,5 104,1
Orta aylıq əmək haqqı, manat 441,6 x) 105,7 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,6
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 30 962,0 x) 95,1 3)
o cümlədən:
ixrac 24 440,0 x) 99,8 3)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 235,5 x) 98,8 3)
idxal 6 522,0 x) 80,5 3)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 23 878,8 x) 91,8 3)
o cümlədən:
ixrac 17 356,8 x) 96,8 3)
idxal 6 522,0 x) 80,5 3)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2014-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2014-cü ilin yanvar-sentyabr ayları;
xx) 2014-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim