AZ    EN
logo

2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.07.2021, 09:33
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-сu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 39 915,0 102,1 97,3
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 25 637,0 105,1 97,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 987,6 101,6 96,6
Sənaye məhsulu, milyon manat 23 095,3 99,7 98,5
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 6 876,1 116,6 111,2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 5 919,4 92,4 97,3
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 3 178,2 88,7 84,5
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 479,0 70,9 74,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 4 370,4 105,6 102,2
o cümlədən: bitkiçilik 2 216,7 108,9 101,1
heyvandarlıq 2 153,7 102,4 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 92,2 95,8 85,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 555,1 80,5 71,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 100,2 105,5 104,4
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 19 383,1 101,7 98,1
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 535,1 102,3 80,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 11 755,0 97,8 115,5
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 11 590,5 98,8 107,1
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 164,5 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 27 580,7 100,4 100,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 755,4 99,9 99,8
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 8 635,2 112,7 88,8
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 15 067,1 102,0 111,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 906,9 83,6 72,6
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 724,0* 99,3** 124,9***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,3 103,0
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 iyun vəziyyətinə, min nəfər 10 135,3 100,5 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 11 957,6* 121,3** 70,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 89,8** 81,3***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 7 564,7* 132,8** 69,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 92,2** 98,4***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 907,6* 125,8** 91,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 111,9** 85,5***
idxal
faktiki qiymətlərlə 4 392,9* 105,5** 71,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 86,6** 57,3***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-may ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-may ayları 2020-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-may ayları 2019-cu ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim