AZ    EN
logo

2013-cü ildə ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

22.01.2014
Makroiqtisadi göstəricilər (2013-cü il)

Göstəricilər 2013-cü ildə faktiki, milyon manat 2013-cü il 2012-сi ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 57 708.2 105.8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 32 637.9 110.0
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 33 696.7 101.8
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 6 776.6 104.8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 17 872.1 115.1
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 13 047.3 112.1
Kənd təsərrüfatı məhsulu 5 244.6 104.9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 218.0 103.4
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 153.8 107.0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1 528.1 110.7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 19 655.9 109.9
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 6 527.3 108.2
Əhalinin gəlirləri 37 555.5 108.0
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 4 039.6 106.6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 419.0x) 106.6xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.4
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 39 702.9x) 104.03)
o cümlədən:
ixrac 29 974.3x) 101.03)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 615.2x) 107.43)
idxal 9 728.6x) 113.23)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 31 721.8x) 107.43)
o cümlədən:
ixrac 21 993.2x) 104.93)
idxal 9 728.6x) 113.23)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2013-cü ilin yanvar-noyabrı 2012-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2013-cü ilin yanvar-noyabrı;
xx) 2013-cü ilin yanvar-noyabrı 2012-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim