AZ    EN
logo

2021-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

15.12.2021, 15:17
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2019-сu ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 80 688,2 105,3 95,7
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 50 451,9 106,4 97,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 8 055,3 104,9 95,0
Sənaye məhsulu, milyon manat 47 897,2 105,5 95,3
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 13 777,4 120,7 111,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 11 708,1 88,8 96,0
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 6 854,0 87,1 89,0
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 1 214,9 83,4 81,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 8 612,1 103,8 102,0
o cümlədən: bitkiçilik 4 379,5 104,8 101,0
heyvandarlıq 4 232,6 102,8 102,9
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 174,8 102,2 80,4
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 081,9 98,0 59,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 2 109,0 105,7 101,6
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 38 327,5 103,0 98,6
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 6 864,3 104,6 74,2
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 22 725,3 102,2 105,2
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 22 309,5 100,7 109,9
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 415,8 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 51 619,3 102,5 99,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 5 153,3 102,1 98,4
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 8 887,4 112,9 89,3
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, milyon manat 16 415,9 111,0 102,4
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 815,9 81,1 72,7
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 722,9* 102,6** 114,7***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 106,2 102,8
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 noyabr vəziyyətinə, min nəfər 10 150,7 100,3 100,7
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 26 654,5* 134,4** 72,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 98,2** 78,1***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 17 320,7* 156,6** 69,4***
müqayisəli qiymətlərlə x 106,6** 89,3***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 2 053,6* 142,2** 91,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 131,0** 82,3***
idxal
faktiki qiymətlərlə 9 333,8* 106,5** 76,6***
müqayisəli qiymətlərlə x 87,7** 62,4***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2019-cu ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim