AZ    EN
logo

2021-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

17.08.2021, 17:11
Göstəricinin adı 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2020-ci ilin yanvar-iyul ayları 2019-сu ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 47 262,3 102,7 97,2
o cümlədən qeyri neft-qaz ÜDM 30 167,6 105,3 98,4
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 4 720,8 102,2 96,5
Sənaye məhsulu, milyon manat 27 516,6 101,1 97,3
o cümlədən qeyri neft-qaz sənayesi 8 104,0 116,4 113,0
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 7 059,3 87,9 102,6
o cümlədən qeyri neft-qaz sektoruna 3 938,2 86,6 90,4
ondan qeyri neft-qaz sənayesinə 716,8 85,0 84,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 5 271,0 105,6 102,0
o cümlədən: bitkiçilik 2 734,3 108,5 100,7
heyvandarlıq 2 536,7 102,6 103,2
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 107,9 97,0 85,7
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 650,4 84,8 68,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 1 304,3 105,9 103,0
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 22 931,1 102,6 97,9
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 161,1 104,2 77,8
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 14 049,3 100,6 112,3
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 13 681,6 96,7 107,9
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 367,7 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 32 321,0 100,6 100,1
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 3 228,4 100,2 99,3
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2021-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 8 435,4 109,5 88,2
Kredit qoyuluşları, 2021-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 15 258,1 104,9 107,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 914,6 85,8 71,7
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 724,4* 100,6** 123,0***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 104,5 102,9
Əhalinin sayı, 2021-ci il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər 10 139,2 100,4 100,8
Xarici ticarət dövriyyəsi 1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 14 650,3* 124,7** 69,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 92,3** 79,7***
o cümlədən: ixrac
faktiki qiymətlərlə 9 259,1* 136,9** 68,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 94,8** 95,8***
ondan qeyri neft-qaz ixracı
faktiki qiymətlərlə 1 162,4* 127,4** 93,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 114,0** 86,0***
idxal
faktiki qiymətlərlə 5 391,2* 108,1** 71,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 88,9** 57,2***

Qeyd:

* 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları.
** 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən,
*** 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim