AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ilin yanvar ayı)

14.02.2011
 2011-ci ilin yanvarı faktiki, milyon manat 2011-ci ilin yanvarı
2010-cu ilin yanvarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 3  442.5 100.8
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 1 412.7 106.6
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 2  490.5 98.4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 500.4 109.4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 432.0 101.7
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 232.5 128.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 165.0 106.6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 15.4 104
o cümlədən neft yükləri istisna olmaqla daşınmışdır 12.3 104.3
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 85.6 119.4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1 224.1 108.6
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 411 110.3
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 27  924.11) 131.12)
o cümlədən:    
ixracın ümumi həcmi 21  324.81) 145.12)
idxalın ümumi həcmi 6  599.31) 107.82)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 11  402.51) 110.42)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 11  766.01) 112.02)
Dövlət büdcəsinin profisiti -363.5  
Əhalinin gəlirləri 1 910.7 114.3
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 212.4 112.8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 325.1 109.5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 108.3
1) 2010-cu il
2) 2010-cu il 2009-cu ilə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim