AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-may ayları)

13.06.2012
  2012-ci ilin yanvar-may ayları faktiki, milyon manat2012-ci ilin yanvar- may ayları 2011-ci ilin yanvar- may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 20 852.0 100.7
     o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 9 255.0 110.5
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 15 001.5 97.1
     o cümlədən qeyri-neft sənayesi 2 630.0 108.8
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 4 473.4 128.3
     o cümlədən qeyri-neft sektoruna 3 072.9 126.9
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 1 009.7 107.1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 83.6 103.6
     o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 55.0 108.5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 538.2 116.5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 6 806.1 109.4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2 061.5 108.8
Statistika məlumatı1)    
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 15 265.7 x) 93.5 3)
     o cümlədən:    
     ixracın ümumi həcmi 12 363.9 x) 91.1 3)
     idxalın ümumi həcmi 2 901.8 x) 103.5 3)
Gömrük məlumatı1) :    
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 11 335.3 x) 94.2 3)
     o cümlədən:    
     ixracın ümumi həcmi 8 433.5 x) 90.9 3)
     idxalın ümumi həcmi 2 901.8 x) 103.5 3)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 5 386.5 x) 133.1 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 3 894.5 x) 137.9 xx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1 492.0 -
Əhalinin gəlirləri 12 358.7 114.6
Hər nəfərə düşən gəlirlər, manat 1 352.2 113.1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 379.1 x) 108.4 xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102.5
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2012-ci ilin yanvar-apreli 2011-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə
x) 2012-ci ilin yanvar-apreli xx) 2012-ci ilin yanvar-apreli 2011-ci ilin yanvar-aprelinə nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim