AZ    EN
logo

2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri... Ətraflı

13.07.2018
Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları 2017-сi ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2017-ci ilin yanvar-iyun ayları 2016-сı ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 37 009,1 101,3 98,7
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 20 637,0 102,0 101,7
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 777,6 100,4 97,7
Sənaye məhsulu, milyon manat 23 820,6 101,0 94,5
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 165,3 108,8 104,4
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 6 331,7 85,9 97,1
o cümlədən qeyri-neft sektoruna 3 505,0 121,5  
ondan qeyri-neft sənayesinə 739,7 172,8  
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 3 206,1 107,6 102,2
o cümlədən: bitkiçilik 1 431,3 114,6 101,7
heyvandarlıq 1 774,8 102,5 102,6
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 110,2 101,0 102,0
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 952,6 101,5 102,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 865,9 104,9 103,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 17 145,9 102,5 101,8
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 3 906,2 102,5 100,4
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 9 821,6 127,1 125,9
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 9 524,3 116,2 120,1
Dövlət büdcəsinin profisiti, milyon manat 297,3 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 25 705,2 109,3 107,3
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 623,8 108,3 106,2
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2018-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 7 867,5 114,9 90,5
Kredit qoyuluşları, 2018-ci il 01 iyun vəziyyətinə, milyon manat 11 945,5 80,7 81,3
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 710,8 98,3 114,9
Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 541,0* 104,0** 106,3***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 103,0 113,9
Əhalinin sayı, 2018-ci il 01 iyun vəziyyətinə, min nəfər 9 929,5 100,9 101,0
Xarici ticarət dövriyyəsi1), mlyn. ABŞ $
faktiki qiymətlərlə 12 068,6* 135,4** 107,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,1** 84,4***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 8 213,3* 134,7** 121,7***
müqayisəli qiymətlərlə x 102,8** 92,6***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 667,5* 120,1** 121,9***
müqayisəli qiymətlərlə x 108,6** 119,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 3 855,3* 136,9** 84,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 103,8** 72,1***

Qeyd:

* 2018-ci ilin yanvar-may ayları.
** 2018-ci ilin yanvar-may ayları 2017-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
***2017-ci ilin yanvar-may ayları 2016-cı ilin yanvar-may aylarına nisbətən.
1) Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim