AZ    EN
logo

2015-ci ilin yanvar ayında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri ... Ətraflı

16.02.2015
Makroiqtisadi göstəricilər (2015-ci ilin yanvar ayı)

Göstəricilər 2015-ci ilin yanvar ayında faktiki, milyon manat 2015-ci ilin yanvar ayı 2014-сü ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 3 631,7 104,4
o cümlədən qeyri-neft ÜDM-si 2 561,5 105,5
Sənaye məhsulu 1 780,2 101,4
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 555,9 98,2
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 682,7 102,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu 222,0 103,5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 17,2 103,2
o cümlədən qeyri-neft yüklərinin daşınması 11,8 102,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri 133,6 113,9
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1 820,8 109,4
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 615,5 105,5
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 18 400,5x) 94,4 xx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 18 699,3x) 97,7xx)
Dövlət büdcəsinin kəsiri 298,8 -
Əhalinin gəlirləri 2 680,9 105,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər, manat 282,9 104,2
Orta aylıq əmək haqqı, manat 444,3x) 104,5xx)
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 100,2
Statistika məlumatı1):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 39 462,1x) 95,83)
o cümlədən:
ixrac 30 274,4x) 99,23)
ondan qeyri-neft məhsulu ixracı 1 709,4x) 98,53)
idxal 9 187,7x) 85,43)
Gömrük məlumatı2):
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 31 016,3x) 94,13)
o cümlədən:
ixrac 21 828,6x) 98,03)
idxal 9 187,7x) 85,43)
Qeyd:
1) Ölkə sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla.
2) Xam neft və təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.
3) 2014-cü il 2013-cü ilə nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə;
x) 2014-cü il;
xx) 2014-cü il 2013-cü ilə nisbətən.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim