AZ    EN
logo

2017-ci ilin yanvar-iyul aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri....  Ətraflı

15.08.2017
Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları 2016-сı ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün:
2016-cı ilin yanvar-iyul ayları 2015-сi ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, milyon manat 37 645,4 99,0 97,0
o cümlədən qeyri-neft ÜDM 23 254,7 102,2 94,6
Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM, manat 3 875,6 98,0 95,9
Sənaye məhsulu, milyon manat 21 834,1 94,6 100,9
o cümlədən qeyri-neft sənayesi 5 162,1 104,6 102,6
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər, milyon manat 8 728,8 99,7 70,3
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 6 326,9 101,6 69,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat 3 688,7 101,2 102,6
o cümlədən: bitkiçilik 1 740,7 99,2 102,5
heyvandarlıq 1 948,0 103,0 102,8
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton 126,2 102,1 97,9
Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması, milyon sərnişin 1 085,9 102,3 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, milyon manat 958,2 104,9 112,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 18 987,3 101,8 102,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 4 444,7 100,5 101,1
Dövlət büdcəsinin gəlirləri, milyon manat 9 410,7 134,3 74,7
Dövlət büdcəsinin xərcləri, milyon manat 9 765,6 119,2 82,2
Dövlət büdcəsinin kəsiri, milyon manat 354,9 x x
Əhalinin nominal gəlirləri, milyon manat 27 716,9 107,5 108,5
Əhalinin hər nəfərinə düşən nominal gəlirlər, manat 2 853,4 106,4 107,3
Əhalinin banklardakı əmanətləri, 2017-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 6 907,1 88,4 102,1
Kredit qoyuluşları, 2017-ci il 01 iyul vəziyyətinə, milyon manat 13 882,0 75,3 90,9
o cümlədən vaxtı keçmiş kreditlər 1 810,7 117,6 115,0
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 522,0* 106,9** 106,8***
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 114,0 110,6
Əhalinin sayı, 2017-ci il 01 iyul vəziyyətinə, min nəfər 9 850,1 101,0 101,2
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(statistika məlumatı1)
faktiki qiymətlərlə 10 692,8* 103,8** 74,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 83,6** 92,4***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 7 283,1* 116,3** 68,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 91,4** 95,6***
idxal
faktiki qiymətlərlə 3 409,7* 84,3** 86,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 71,4** 85,9***
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $
(gömrük məlumatı1)
faktiki qiymətlərlə 8 678,4* 111,2** 66,2***
müqayisəli qiymətlərlə x 85,5** 80,0***
o cümlədən:ixrac
faktiki qiymətlərlə 5 268,7* 140,1** 53,0***
müqayisəli qiymətlərlə x 100,7** 76,1***
ondan qeyri-neft ixracı
faktiki qiymətlərlə 737,6* 126,8** 66,8***
müqayisəli qiymətlərlə x 124,3** 72,7***
idxal
faktiki qiymətlərlə 3 409,7* 84,3** 86,1***
müqayisəli qiymətlərlə x 71,4** 85,9***

Qeyd:

*       2017-ci ilin yanvar-iyun ayları.

**    2017-ci ilin yanvar-iyun ayları 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.

*** 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları 2015-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən.

Hesabat dövründə gömrük orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

Hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış ixrac olunan xam neft və təbii qazın dəyərinə dair məlumatlar nəzərə alınmaqla.

 

'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim