AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2009-cu il)

18.01.2010
 2009-cu il faktiki, milyon manat2009-cu il 2008-ci ilə nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2008-ci il 2007-ci ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 34578.7 109.3 110.8
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 22184.4 108.6 106
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 7358.7 81.3 134.3
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3435.6 103.5 106.1
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 189.8 103.7 109.3
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 1010.5 113.1 129.8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 11828.5 108.9 116.1
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 4088.2 112.5 129.7
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 18614.2x) x x
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 13165.5x) x x
idxalın ümumi həcmi 5448.7x) 83.8xx) 129.7xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 8919.1x) 95.0xx) 168.7xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7892.2x) 95.3xx) 171.0xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1026.9x) - -
Əhalinin gəlirləri 22396.1 108 142.4
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2537.2 106.7 140.5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 298 108.6 127.2
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101.5 120.8
x) 2009-cu ilin yanvar-noyabrı
xx)2009-cu ilin yanvar-noyabrı 2008-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən
xxx) 2008-ci ilin yanvar- noyabrı 2007-ci ilin yanvar- noyabrına nisbətən
Qeyd:Dövlət Dövlət Gömrük Komitəsinin ixraca dair statistik məlumatları əvvəlki illərdə də ixrac edilmiş malların dəyərinin bir qismini özündə ehtiva etdiyindən və bu məlumatların müqayisə edilən illər üzrə bölüşdürülməsi mümkün olmadığından xarici ticarət dövriyyəsi və ixracın həcminin nisbi dəyişməsi hesablanmamışdır.
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim