AZ    EN
logo

Makroiqtisadi göstəricilər (2008-ci ilin yanvar-noyabr ayları)

16.12.2008
 2008-ci ilin yanvar-noyabrı faktiki, milyon manat2008-ci ilin yanvar-noyabrı 2007-ci ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2007-ci ilin yanvar-noyabrı 2006-cı ilin yanvar-noyabrına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 34660.6 111.5 125.4
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi 26745.2 106.8 124.7
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 7957.5 138.8 116.8
Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatlarının ümumi məhsulu 3145.8 106.2 104.5
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, mlyn. ton 165.2 110.4 115.2
Poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 828.4 129.7 122.9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 9649.6 115.6 115.2
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 2995.3 129.6 133.4
Xarici ticarət dövriyyəsi, mlyn. ABŞ $ 51885.5x) 560.9xx) 98.1xxx)
o cümlədən:      
ixracın ümumi həcmi 45987.1x) 954.1xx) 92.5xxx)
idxalın ümumi həcmi 5898.4x) 133.1xx) 105.1xxx)
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 8736.3x) 167.2xx) 154.2xxx)
Dövlət büdcəsinin xərcləri 7598.4x) 172.6xx) 159.2xxx)
Dövlət büdcəsinin profisiti 1137.9x) - -
Əhalinin gəlirləri 18176.8 135.8 142
Adambaşına düşən gəlirlər, manat 2124.7 134.2 140.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat 265.1 124.3 132.7
İşsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı (2008-ci il dekabrın 1-nə, nəfər) 44598 87.7 93.9
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 121.4 116.4
x) 2008-cı ilin yanvar-oktyabrı
xx)2008-ci ilin yanvar-oktyabrı 2007-ci ilin yanvar-oktyabrına nisbətən
xxx)2007-ci ilin yanvar- oktyabrı 2006-cı ilin yanvar- oktyabrına nisbətən
'
un_data statistikanin_saheleri beynelxalq-teskilatlar-ve-statistika-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim